Inwentaryzacja >>


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstwa do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji


PROGRAM SZKOLENIA


PRZEDMIOT I ISTOTA INWENTARYZACJI

PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI
 • ustawa o rachunkowości a inwentaryzacja - obowiązujące w 2013 roku przepisy w zakresie inwentaryzacji
 • inne przepisy regulujące problematykę inwentaryzacji

TYPY I RODZAJE INWENTARYZACJI
 • inwentaryzacja roczna
 • inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
 • inwentaryzacja kontrolna, doraźna
 • inwentaryzacja ciągła
 • inwentaryzacja uproszczona

PRZYGOTOWANIE OBSZARU INWENTARYZACJI
 • zatrzymanie operacji magazynowych
 • przypadki szczególne

PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO INWENTARYZACJI
 • komisje nadzorujące
 • komisje liczące
 • komisje kontrolne
 • szkolenie personelu

ZASADY INWENTARYZACJI

METODY INWENTARYZACJI
 • metoda spisu z natury
 • metoda uzgadniania salda
 • metoda weryfikacji

ETAPY INWENTARYZACJI
 • prace przygotowawcze
 • prace spisowe
 • prace rozliczeniowe
 • zamknięcie księgowe

TERMINY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ INWENTARYZACJI

DOKUMENTACJA INWENTARYZACJI
 • arkusze spisowe
 • arkusze kontrolne
 • rozliczenie inwentaryzacji

RÓŻNICE INWENTARYZACYJNE W UJĘCIU KSIĘGOWYM
 • odchylenia w granicach norm i poza ich granicami
 • warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
 • nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY INWENTARYZACYJNE I ICH KONSEKWENCJE
 • niewłaściwe przygotowanie obszaru inwentaryzacyjnego
 • niepoprawny dobór uczestników inwentaryzacji
 • sugerowanie ilości
 • nieprawidłowe liczenie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH INWENTARYZACJĘ
 • przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników
 • rodzaje odpowiedzialności materialnej
 • wspólna, a indywidualna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
 • prawidłowe powierzenie mienia

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890790

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]