LEAN ACCOUNTING >>

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi zarządzania w celu optymalizacji procesów w rachunkowości jak również uświadomienie potrzeby zbudowania systemu rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem przechodzącym na zasady Lean. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zmierzyć efektywność procesów w sprawnym przedsiębiorstwie a także jak skutecznie wdrożyć Lean Accounting w praktyce.


Moduł 1 WPROWADZENIE
 • Wprowadzenie do koncepcji filozofii Lean
 • Opis narzędzi wykorzystywanych w Lean Accounting
 • Lean Accounting jako integralna część systemu zarządzania w skutecznym przedsiębiorstwie

Moduł 2 ISTOTA LEAN ACCOUNTING
 • Księgowanie kosztów a zarządzanie kosztami – przybliżenie zadań, przed którymi stoi system rachunkowości
 • zarządczej w efektywnym przedsiębiorstwie
 • Główne zasady, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo wdrażające Lean Accounting
 • Metody na przyśpieszenie procesu zamknięcia miesiąca
 • Planowanie zgodne z Lean: Continuous improvement, Podejście PDCA oraz metoda kaskadowania celów
 • Hoshin – kanri

Moduł 3 NARZĘDZIE, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ LEAN ACCOUNTING 
 • Rachunek kosztów celu (Target Costing). Rozszerzenie Target Costing na cały łańcuch dostaw. Ogólna charakterystyka funkcjonowania systemu „open book accounting”
 • Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen Costing)
 • Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości. Kalkulacja średniego kosztu produktu w tym rachunku
 • Rachunek kosztów cech i charakterystyk jako metoda na pokazanie kosztów zindywidualizowanego produktu

Moduł 4 ZARZĄDZANIE PRZEZ WIZUALIZACJĘ
 • Zarządzanie wynikami poprzez zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych w dany proces pracowników
 • Finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki dokonań (KPI) wykorzystywane w Lean Accounting
 • Wizualne formy prezentacji KPI na ogólnodostępnych tablicach wyników

Moduł 5 MIERNIKI PROCESÓW WDROŻENIA LEAN ACCOUNTIN
 • Mierniki dokonań w systemie szczupłej rachunkowości zarządczej
 • Finansowe i niefinansowe informacje systemu szczupłej rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania
 • Wizualne formy prezentacji dokonań organizacji - tablice wyników

Moduł 6 LEAN MIĘDZYORGANIZACYJNY
 • Metody szczupłej rachunkowości zarządczej wspomagające zarządzanie relacjami klient-dostawca
 • Wprowadzenie do procesów zarządzania międzyorganizacyjnego
 • Koncepcja i funkcjonowanie systemu „ rachunkowości otwartych ksiąg” (open book accounting)
 • Zasady i funkcjonowanie łańcuchowego rachunku kosztów (łańcuchowy target costing)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

08 - 08 marzecWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]