Podatek od nieruchomości >>

PROGRAM SZKOLENIA


KONSTRUKCJA PODATNIKA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – POSZCZEGÓLNE KATEGORIE PODATNIKÓW

PODATKOWE SKUTKI STOSUNKU PRAWNEGO WSPÓŁWŁASNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM PODATKOWYCH SKUTKÓW WYODRĘBNIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

ZAKRES OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, W TYM:
  • opodatkowanie gruntów
  • opodatkowanie budynków
  • opodatkowanie budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PODSTAWA OPODATKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW GRUNTÓW, BUDYNKÓW I BUDOWLI, W TYM:
  • stosowanie maksymalnych stawek podatku dla poszczególnych rodzajów nieruchomości
  • przesłanki różnicowania wysokości stawek podatkowych

MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE

WYŁĄCZENIA Z OPODATKOWANIA – ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE, W TYM
  • zwolnienia wprowadzone na mocy uchwały Rady Gminy

EWIDENCJA PODATKOWA NIERUCHOMOŚCI

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

12 - 12 kwiecieńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890750

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]