Podatki 2017 r. >>

PROGRAM SZKOLENIA


ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH VAT W 2016 r.
 • nowelizacja przepisów w zakresie odliczania VAT nabyć dokonanych na cele zarówno działalności gospodarczej oraz działań niestanowiących działalności gospodarczej
 • podmioty zobligowane do wdrożenia zmian w przedmiocie odliczenia VAT z wykorzystaniem tzw. prewspółczynnika sprzedaży
 • zasady obliczania prewspółczynnika sprzedaży
 • korekty VAT związane z prewspółczynnika sprzedaży
 • nowelizacja ustawy o VAT od 1 sierpnia 2016 r. w zakresie rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • nowy wzór deklaracji VAT

PLANOWANA NOWELIZACJA PRZEPISÓW W 2017 r.
 • zmiana przepisów w przedmiocie odwrotnego obciążenia
 • odpowiedzialność solidarna za VAT niezapłacony przez dostawcę towaru lub świadczącego usługi a transakcje w branży leasingowej
 • likwidacja rozliczeń kwartalnych
 • znowelizowane zasady fiskalizacji obrotu za pomocą kas rejestrujących
 • zakres zwolnień z obowiązku fiskalizacji za pomocą kasy rejestrującej
 • pozostałe zmiany

ZASADY POWSTAWANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO - NAJCZĘSTSZE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE ORAZ PRAKTYKA ORGANÓW PODATKOWCYH
 • określenie momentu dokonania dostawy towarów
 • pojęcie „wykonania usługi”
 • określenie momentu wykonania usługi w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r.
 • możliwość uznania dostaw towarów za dostawy o charakterze ciągłym
 • pojęcie „usług ciągłych”
 • powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych
 • obowiązek podatkowy z tytułu usług licencyjnych oraz zbywania praw
 • moment rozliczenia VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze
 • rozliczenie VAT według metody kasowej
 • obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania usług
 • moment rozliczenia VAT w przypadku zaliczek, zadatków, rat oraz przedpłat

WYSTAWIANIE ORAZ KORYGOWANIE FAKTUR W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWCYH
 • zapisy umowne a terminy wystawiania faktur VAT
 • dane szczególne, które należy podać, aby treść faktury była poprawna
 • wystawianie refaktur – treść oraz terminy
 • najczęściej popełniane błędy w przedmiocie wystawiania faktur VAT
 • korygowanie faktur – kiedy obowiązek a kiedy prawo
 • podawanie w treści faktury korygującej przyczyny korekty
 • zasady rozliczania VAT w przypadku faktur korygujących zwiększających obrót
 • opodatkowanie VAT w wystawianie faktur korygujących zmniejszających obrót
 • możliwość zmniejszenia obrotu na podstawie noty księgowej
 • zasady związane z wystawianiem oraz akceptacją not korygujących

ZASADY OPODATKOWANIA ŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA SĄDOWEGO ORAZ PRAKTYKI ORGANÓW PODATKOWYCH
 • opodatkowanie dostaw towarów sprzedawanych w pakiecie
 • pakietowa sprzedaż towarów oraz usług
 • refakturowanie kosztów mediów przez wynajmującego
 • opodatkowanie VAT pakietów hotelowych
 • pojęcie świadczeń kompleksowych a rozliczenie VAT w przypadku pakietów konferencyjnych
 • możliwość zastosowania tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego w przypadku opodatkowania świadczeń kompleksowych

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA VAT W PRZYPADKU TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH
 • powstanie obowiązku podatkowego w przypadku eksportu oraz importu usług
 • rozliczenie zaliczek otrzymywanych/regulowanych z tytułu WDT, WNT, eksportu oraz importu towarów
 • dokumentowanie dokonań WDT
 • dokumentacja celna niezbędna do opodatkowania eksportu towarów według stawki VAT w wysokości 0%
 • błędy popełniane przy opodatkowaniu transakcji łańcuchowych oraz transakcji trójstronnych uproszczonych

OPODATKOWANIE VAT SPRZEDAŻY MAJĄTKU FIRMY
 • zwolnienie z podatku VAT w przypadku sprzedaży budynków oraz budowli
 • opodatkowanie VAT sprzedaży gruntów
 • zasady opodatkowania VAT pojazdów samochodowych
 • możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy towarów używanych
 • opodatkowanie towarów używanych według procedury marży

ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT
 • terminy odliczenia VAT
 • błędy w wystawionych przez klienta fakturach a możliwość odliczenia VAT
 • ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku pojazdów samochodowych
 • możliwość odliczania VAT od wydatków na cele reprezentacji
 • otrzymane noty księgowe a konieczność obniżenia podatku naliczonego
 • odliczanie VAT z zastosowaniem proporcji sprzedaży
 • korekty związane z odliczeniem VAT

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]