Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od podstaw >>

PROGRAM SZKOLENIA


ŚRODKI TRWAŁE
 • Pojęcie środków trwałych wg ustawy o rachunkowości i podatków

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 • Zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych
 • Ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych)
 • Odrębna ewidencja szczegółowa

ZASADY WYCENY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 • Wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego
 • Środki trwałe  a ich wycena
 • Wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny
 • Wartość środków trwałych ulepszonych
 • Zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 • Amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w  ustawach podatkowych
 • Terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji
 • Ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 • Podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych
 • Ewidencja szczegółowa środków trwałych

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ( INWESTYCJE)
 • Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji)
 • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji)
 • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych
 • Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych

EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
 • Ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena i urealnianie wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń stanu wartości niematerialnych i prawnych

REMONT I ULEPSZENIE
 • Istota rozróżnienia i kwalifikowania wydatków na remont i ulepszenie
 • Kiedy mówimy o ulepszeniu a kiedy o remoncie
 • Przepisy prawa budowlanego i podatkowego w definiowaniu remontu i ulepszenia

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji  środków trwałych 
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad  ewidencji i wyceny  środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów

Szkolenie skierowane do


Pracowników działów finansowo księgowych, wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem majątkiem, ewidencjonowaniem, ewidencją


Metoda szkolenia
 • Wykład, ćwiczenia, study case, dyskusja

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

11 - 11 lutyKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890790

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]