VAT - podatek od towarów i usług od podstaw >>

CEL SZKOLENIA
Niniejsze szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT.


PROGRAM SZKOLENIAWPROWADZENIE DO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
 
 • Konstrukcja podatku od wartości dodanej
 • Harmonizacja podatku od wartości dodanej na terytorium UE
 • Podstawy prawne wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Podatek od towarów i usług w polskich przepisach
 • Podstawowe informacje dotyczące podatku od towarów i usług

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA
 
 • Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • Eksport i import towarów
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Czynności wyłączone z zakresu opodatkowania VAT

PODATNICY PODATKU VAT
 • Podatnicy VAT czynni
 • Podatnicy VAT UE
 • Mali podatnicy oraz drobni przedsiębiorcy
 • Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT

ODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG
 • Definicja towarów
 • Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju jako czynność podlegająca podatkowi VAT
 • Szczególne rodzaje dostaw towarów
 • Definicja świadczenia usług
 • Refakturowanie usług

NIEODPŁATNA DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG
 • Przekazanie próbek towarów i materiałów informacyjnych
 • Przekazanie na cele reklamy i reprezentacji
 • Prezenty o małej wartości
 • Poczęstunek kontrahentów, imprezy integracyjne i okolicznościowe
 • Pozostałe darowizny

MIEJSCE ŚWIADCZENIA
 • Miejsce świadczenia przy dostawie towarów
 • Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 • Miejsce świadczenia usług

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW (WNT)
 • Zakres przedmiotowy
 • Przemieszczenia towarów nieuznawane za WNT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Obowiązki podatnika dokonującego zakupu towarów w ramach WNT
 • Dokumentacja

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW (WDT)
 • Warunki uznania sprzedaży towarów za WDT
 • Wyłączenia z WDT
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Dokumentacja

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA


POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI


PODSTAWA OPODATKOWANIA I STAWKI PODATKU
 • Obrót podstawą opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania przy darowiznach
 • Podstawa podatku w imporcie towarów i usług
 • Umowy pośrednictwa – podstawa opodatkowania
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – podstawa do naliczenia podatku
 • Pozostałe czynności i ich podstawa opodatkowania

OBOWIĄZEK PODATKOWY
 • Zasady ogólne
 • Obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego

EWIDENCJE ORAZ DEKLARACJE DLA POTRZEB PODATKU VAT

ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO
 • Zakupy dające prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • Terminy odliczeń
 • Ograniczenia odliczenia – nabycie samochodów „osobowych”
 • Wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Częściowe odliczenia
 • Korekty podatku naliczonego
 • Zmiana sposobu przeznaczenia towaru a odliczenie podatku VAT

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR
 • Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
 • Faktura dokumentująca sprzedaż
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktury korygujące
 • Faktura wewnętrzna
 • Noty korygujące i duplikaty faktur

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

23 - 23 wrzesieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
990
890750

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]