WYKRYWANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH >>

CEL SZKOLENIA
  • praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu wykrywania i zwalczania nadużyć w organizacji
  • zapoznanie uczestników ze sposobami wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym
  • samodzielne wykrywanie potencjalnych oszustw i nadużyć
  • zdobycie umiejętności sporządzania procedur zwalczania potencjalnych oszustw i nadużyć


PROGRAM SZKOLENIA


Informacje ogólne o problemie korupcji i oszustwach finansowych w projektach unijnych, w tym przyczyny występowania

Wykrywanie oszustw (w obszarze zamówień publicznych), oznaki, przyczyny i rodzaje oszustw finansowych (przykłady), analiza dokumentów przy wykrywaniu oszustw finansowych, wskazówki dla administracji

Współpraca urzędów z organami ścigania

Definicje i rodzaje nadużyć, oszustw i korupcji

Skuteczne środki zapobiegania , wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych, w tym rodzaje i czynniki występowania ryzyka, korygowanie i usuwanie skutków nadużyć finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie)

Ograniczenie ryzyka nadużyć

Ocena ryzyka – metodologia (5 podstawowych działań), stosowanie narzędzia do oceny, ARACHNE, zespół ds. oceny, analizy ryzyka –       w wymiarze praktycznym

Przepisy, zalecenia i wymogi krajowe (w tym ustawy o finansach publicznych i UKS) i unijne w zakresie polityki zwalczania oszustw i nadużyć finansowych

Skutki nadużyć i oszustw finansowych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

System zarządzania i kontroli i jego rola w zapobieganiu nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym

Identyfikacja, wykrywanie i schematy oszustw zakupowych i płacowych

Psychologia oszustwa

Prawno – karne aspekty oszustw gospodarczych, nadużycia podatkowe i przestępstwa karno – skarbowe

Projekty Strategii w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach występowania korupcji i nadużyć finansowych w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020

Rola kontrolera w wykrywaniu oszustw, nadużyć i korupcji

Wykrywanie fałszywych dokumentów (faktury, rachunki, etc.)

Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe

Schematy przepływu informacji o nieprawidłowościach

Europejski Urząd ds. zwalczania nieprawidłowości – OLAF i inne instytucje międzynarodowe działające w zakresie zwalczania zjawisk korupcji i oszustwa

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

07 - 08 październikWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]