Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych >>

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Omówienie zasad opodatkowania świadczeń ZFSS; omówienie najnowszych interpretacji TK, możliwość konsultacji

PROFIL UCZESTNIKA
Osoby zarządzające ZFSS, uczestniczące w jego administrowaniu


PROGRAM SZKOLENIA

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
Opodatkowanie świadczeń (podatek dochodowy; ZUS)  z ZFŚS
 • paczki dla pracowników
 • bony towarowe
 • bilety i karnety dla pracowników
 • zapomogi dla pracowników
 • wczasy pod gruszą
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • oprocentowanie pożyczki
 • bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 • warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty
Pojęcie kryteriów socjalnych

Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
Świadczenia urlopowe
 • kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
 • możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
 • świadczenia urlopowe a przychód pracownika
Czego nie można finansować z ZFŚS?

Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
Trudne sprawy w praktyce ZFSS
 • Sytuacje losowe pracowników
 • Rozliczenia w przypadku śmierci pracownika
 • Konsultacje indywidualne

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

29 - 30 sierpieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]