Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej praz rozliczanie umów zleceń w 2017r >>

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie rozliczania delegacji krajowych oraz umów zleceń. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych oraz umów zleceń. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat rozliczanie umów zleceń oraz wyjazdów służbowych. W tym zakresie, w trakcie całego szkolenia mogą być zadawane pytania na które zostaną prowadzący będą udzielać odpowiedzi. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych oraz rozliczania wmów zleceń ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

PROFIL UCZESTNIKA
Osoby sporządzające rozliczenia delegacji służbowych oraz umów zleceń

PROGRAM SZKOLENIA

Podróży służbowej – uwagi ogólne
 • źródła prawa
 • definicje podróży służbowej
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a podróżą
 • właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa – wpływ błędnego określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
 • wpływ podróży służbowej na czas pracy – kiedy czas podróżowania będzie liczony jako czas pracy?
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a wyjazdem na szkolenie – czy pracownikowi wysłanemu na szkolenie przysługują należności z tytułu podróży służbowej
Czasu i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej

Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. Forma – pisemnie czy ustnie? Wypadek w podróży służbowej a brak pisemnego polecenia wyjazdu

Regulacje dotyczące diet – najnowsze interpretacje i orzecznictwo
 • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych
 • jak obliczać diety?
 • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu
 • jak rozliczać śniadania hotelowe?
 • odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem
 • jak dokonywać odliczeń od połowy diety? 
 • czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
 • konsekwencje podatkowe wypłaty diety
 • nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia. Czy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika? Przełomowe orzecznictwo sądów administracyjnych
Zapewnienie całodziennego i częściowego wyżywienia
 • co to jest całodzienne wyżywienie? Jak traktować obiadokolacje i lunch?
 • różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywieniem
 • czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? Czy zawsze będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

Umowy zlecenie od  2017 r.
 • minimalna stawka godzinowa” od 1 stycznia 2017 r.
 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • jak ma być potwierdzana liczba przepracowanych godzin?
 • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną
 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług
 • omówienie wzorów umów zlecenie
 • najczęściej popełniane błędy w umowach zlecenie
 • konsekwencje błędnego zakwalifikowania umowy cywilnoprawnej (składkowe i podatkowe)
Zapisy w umowach cywilnoprawnych a kwalifikacje umów. Zagrożenia
 • umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice prawne
 • kiedy umowa zlecenie może być kwalifikowana jako umowa o pracę?
 • kiedy umowa o dzieło może być kwalifikowana jako umowa o pracę?

Składki ZUS od umowy zlecenia i umowy o dzieło po zmianach od 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.–  zbieg tytułu ubezpieczenia
 • zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2016 r. i 2017 r. od umowy zlecenia
 • oskładkowanie ZUS umowy o dzieło – w jakich przypadkach?
 • umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń
 • umowy zlecenia podlegające składkom ZUS na nowych zasadach
 • minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń
 • kilka umów cywilnoprawnych – zasady rozliczeń
 • umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS
 • treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń

Opodatkowanie umowy zlecenie i umowy o dzieło
 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% – zasady wyliczania
 • limit kosztów 50% – kiedy i dla kogo?
 • stawka 18% – zasady wyliczania

Określanie wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych z: emerytem, studentem, własnym pracownikiem, z pełnym ZUS, ze składką zdrowotną

Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych: druki, formularze, rachunki

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

01 - 02 lipiecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]