Czynnik ludzki w transporcie kolejowym

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby zatrudnione na stanowiskach technicznych: maszyniści, dyspozytorzy ruchu, dyżurni ruchu, elektrycy, mechanicy, monterzy, rewidenci, nastawniczy.

CELE  SZKOLENIA
 • Zrozumienie zagadnień czynnika ludzkiego, ich znaczenie w obsłudze technicznej pojazdów kolejowych oraz wpływu na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie czynnika ludzkiego, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur)
 • Promowanie odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań produkcyjnych oraz obsługowych – zdjęcia, filmy, studium przypadku, grupowa analiza oraz wnioski, raporty z wypadków kolejowych
 • Wskazanie i prezentacje „Dobrych praktyk” w zakresie odnowy kondycji psychofizycznej personelu organizacji kolejowej
 • Wprowadzenie uczestników w zagadnienia psychologii oddziaływań ludzkich oraz psychologii pracy, z którymi mają do czynienia na co dzień w pracy zawodowej

PROGRAM SZKOLENIA
 1. „Człowiek-Środowisko-Technologia- Ograniczenia” – model SHELL w organizacjach branży kolejowej
 2. Kształtowanie pozytywnych postaw członków personelu organizacji kolejowych w zakresie najwyższych standardów kultury technicznej, dyscypliny organizacyjnej oraz utrzymywania standardów jakościowych
 3. Sytuacje konfliktowe – sposoby rozwiązywania problemów, działania korygujące i zapobiegawcze (łagodzące) – praktyczne wskazówki
 4. Wydolność ludzka i jej ograniczenia (zmęczenie psychofizyczne, ciągły stres, brak porozumienia zespołu, błędy organizacyjne, niepewność pracy, wynagrodzenie, itp.)
 5. Komunikacja i praca zespołowa
 6. Świadomość odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie
 7. Stres związany z odpowiedzialnością, złożonością procedur i procesów, działaniem w zespole, wynikami jakościowymi wykonanych prac
 8. Wymagania stanowiskowe oraz zespołowe w zakresie wydolności psychofizycznej personelu organizacji branży kolejowej                 (kwalifikacje wymagane na stanowisku pomocnika maszynisty i maszynisty szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2212))
 9. Metody oraz sposoby eliminowania „Błędu Ludzkiego” w organizacji kolejowej z wykorzystaniem (zapisów) wniosków z incydentów, przesłanek – statystyka wypadków kolejowych
 10. Promowanie odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań produkcyjnych oraz obsługowych – zdjęcia, filmy, studium przypadku, grupowa analiza oraz wnioski.

Czas trwania szkolenia:  2 dni (16 godzin)

 

SYLWETKA TRENERA

Agnieszka D.

Magister psychologii, certyfikowany trener. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach, która jako jedna z nielicznych w Polsce spełnia warunki kursu trenerskiego uznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Już ponad 5000 godzin spędziła z uczestnikami szkoleń. Specjalistka z zakresu zarządzania relacjami, komunikacji interpersonalnej, motywowania pracowników, rozwoju umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnego prowadzenia rozmów z klientami, komunikacji z klientami, asertywności.
 
Klinicznie pracuje z pacjentami.
 
Jako trener biznesu pracuje z szeroką grupą odbiorców, zarówno z klientami indywidualnymi, pracownikami średniego jak i wyższego szczebla firm o różnorodnym profilu.
 
W zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich specjalizuje się w obszarze budowania i zarządzania zespołem, motywowaniem pracowników oraz sporządzaniem profili kompetencyjnych pracowników.
 
W swojej pracy szkoleniowej specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej i asertywności, profesjonalnej obsługi klienta, efektywnej sprzedaży, sztuki negocjacji handlowych, zarządzania czasem i stresem.
 
W swojej pracy ceni rzetelność i oryginalność, wykorzystuje autorskie metody pracy pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy           w praktyczny sposób. Dzięki temu szkolenia zawsze oceniane są na najwyższą ocenę. Uczestnicy cenią sobie indywidualny sposób podejścia oraz bardzo praktyczną wiedzę w tematach prowadzonych szkoleń. 
 
Szkolenia przeprowadzała między innymi dla ZUS-ów, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin, ING Bank Śląski, WARTA S.A., banki spółdzielcze oraz dla wielu innych firm z dziedzin produkcyjnych, spożywczych itp. Szkoliła następujące jednostki ZUS: Białystok, Częstochowa, Nowy Sącz, Radom.
 
Wszystkie szkolenia zostały ocenione na bardzo dobrym poziomie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

20 - 21 czerwiecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]