Controlling w logistyce >>

CELE SZKOLENIA
 • formułowanie celów w obszarze logistyki
 • praktyczne stosowanie metod kalkulacji dla głównych typów kosztów w obszarze logistyki
 • zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności dla głównych procesów logistycznych
 • identyfikowanie głównych zadań optymalizacyjnych dla kosztów logistycznych w organizacji Uczestników szkolenia
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy łańcucha dostaw tj. zarządzanie zespołami w obszarze logistyki, zakupy i zaopatrzenie, zapasy, zarządzanie przepływem materiałów, magazyn i gpospodarkę magazynową, transport, dystrybucję i sprzedaż, controlling.

Logistyka w łańcuchu dostaw
 • planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • planowanie i kontrola dostaw
 • planowanie przepływu materiałów
 • harmonogramowanie działań logistycznych – sterowanie terminami
 • planowanie transportu
 • raportowanie poziomu istotnych wskaźników efektywności KPI

Zarządzanie zespołem w obszarze logistyki
 • techniki formułowania celów dla zespołów realizujących główne funkcje w obszarze logistyki
 • narzędzia motywowania, nadzóru i kontrola efektywności uczestników zespołów w obszarze logistyki

Główne funkcje controllingu logistycznego
 • koordynacja procesów w podsystemach logistycznych
 • planowanie i kontrola kosztów logistycznych:
- zapewnienie właściwego poziomu przejrzystości kosztów TOC
- minimalizacja poziomu kosztów
 • rozpoznanie i analiza odchyleń – eliminacja przyczyn odchyleń
 • rozpoznanie konfliktów kosztowych w obszarze logistyki
 • analiza wskaźnikowa
 • planowanie i optymalizacja zapasów
 • pomiar efektywności – wybór KPI dla obszaru zapasów, magazynowania, zakupów, dystrybucji i transportu

Analiza kosztów logistycznych
 • Koszty stałe i zmiennne w logistyce
- wpływ kosztów stałych i zmiennych na decyzje logistyczne
- dynamika kosztów stałych i zmiennych
- analiza progu rentowności w decyzjach logistycznych
 • Koszty składników procesów logistycznych – kalkulacja kosztów
- koszty fizycznego przepływu
- koszty zapasów – koszty utrzymania vs. koszty uzupełnienia
- koszty procesów informacyjnych
 • Koszty składników łańcucha dostaw – kalkulacja kosztów
- koszty fazy zaopatrzenia – koszty zakupów TOC, koszty transportu
- koszty fazy produkcji
- koszty fazy dystrybucji – analiza dla grup produktowych i Klientów
 • Struktura rodzajowa kosztów – kalkulacja kosztów
- koszty materiałowe
- koszty niemateriałowe
- pozostałe koszty

Metodyka szkolenia - szkolenie ma formę warsztatów tj. po wprowadzeniu do każdego modułu w formie miniwykładu ilustrowanego przykładami i studiami przypadków, następują ćwiczenia ze stosowania opisanych narzędzi controllingu
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]