Efektywne zarządzanie magazynem >>

CELE SZKOLENIA
 • Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach
 • Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze magazynowania i zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji)
 • Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Poprawa jakości planowania w obszarze Magazynu i Zapasów
 • Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Magazynu i Zapasów)
 • Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw
 • Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności Magazynu poprzez doskonalenie głównych procesów


PROGRAM SZKOLENIAI MODUŁ

ORGANIZACJA MAGAZYNU - ZASADY I PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów
 • wymagania przechowalnicze i ich wpływ na wybór urządzeń

 PROCESY MAGAZYNOWE - PRZEGLĄD I PRZYKŁADY
 • przyjęcie do magazynu
 • składowanie
 • kompletacja
 • wydanie z magazynu
 • inwentaryzacja

EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
 • wskaźniki i mierniki KPI

WARSZTAT - DOBRE PRAKTYKI MAGAZYNOWE I ICH MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W KONKRETNYCH MAGAZYNACH
 • omówienie dobrych praktyk z innych magazynów w zakresie procesów magazynowych i rozwiązań dotyczących składowania
 • omówienie przykładów z magazynów  - ćwiczenie

II MODUŁ

DOSKONALENIE W MAGAZYNIE - WARSZTATY Z ZAKRESU WYSZUKIWANIA I ANALIZY MIEJSC
Z POTENCJAŁEM DO USPRAWNIEŃ
 • analiza danych liczbowych - zasady
 • przykłady obliczeń analiza ABC, XYZ i CVA w magazynie
 • wykorzystanie przestrzeni - przykład kalkulacji
 • analiza efektywności procesów magazynowych - ćwiczenie
 • niezawodność procesów magazynowych – analiza
 • analiza i określenie zapotrzebowania na sprzęt transportowy

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY - 5 S I INNE NARZĘDZIA
 • LEAN - zasady
 • wykorzystanie 5S w magazynie
 • korzyści z 5S
 • przykłady zastosowania 5S w praktyce

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
 • Struktura asortymentowa zapasu
 1. Cele efektywnego zarządzania zapasami - główne wskaźniki efektywności dla zapasów KPI
 2. Odpowiedzialność różnych Działów za poziom efektywności w zarządzaniu zapasami w organizacji w kontekście modeli MRP,     MRPII i ERP - rola Działu Zakupów
 3. Różne typy zapasów - produkt/towar, "work-in-process", MRO
 4. Analiza Pareto i ABC jako główne narzędzia do strukturalizacji i priorytetyzacji zapasów
 5. Analiza rentowności zapasów produkt/towar
 • Zarządzanie cyklem uzupełnienia zapasu
 1. Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu
 2. Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów
 3. Zarządzanie Punktem Odnowy Zapasów ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy EOQ
 4. Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów
 5. Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa - wskaźnik poziomu obsługi Klienta
 • Główne metryki "benchmark" dla zarządzania zapasem
 1. Wskaźniki realizacji, poziom obsługi Klienta, "stockouts"
 2. Analiza Dostawców
 3. Wskaźniki rotacji zapasów - co z nich wynika
 4. Wskaźniki "turn/earn" i analiza rentowności dla SKU zapasu
 5. Zapasy nadmierne i zapasy "martwe" - jak sobie z nimi radzić?

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

04 - 05 lutyKatowice
20 - 21 majWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]