GOSPODARKA MAGAZYNOWA. KONTROLA ZAPASÓW, MODELE I ORGANIZACJA PROCESÓW >>

CEL SZKOLENIA
 • Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji tworzenia zapasów
 • Organizacje produkcyjne w kontekście "supply chain management" i modelu MRPII
 • Wprowadzenie modelu Pełnego Kosztu Własności TCO (Total Cost of Ownership) jako podstaw procesu decyzyjnego w obszarze tworzenia zapasów zakupów
 • Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji)
 • Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację zarządzania zapasami

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Poprawa jakości planowania w obszarze Zakupów i Zapasów
 • Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Zakupów i Zapasów)
 • Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw
 • Wzrost poziomu satysfakcji i lojalności Klientów
 • Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności organizacji poprzez doskonalenie głównych procesów biznesowychPROGRAM SZKOLENIA


ZARZĄDZANIE ZAPASAMI


STRUKTURA ASORTYMENTOWA ZAPASU
 • Cele efektywnego zarządzania zapasami - główne wskaźniki efektywności dla zapasów KPI
 • Odpowiedzialność różnych Działów za poziom efektywności w zarządzaniu zapasami w organizacji w kontekście modeli MRP, MRPII i ERP - rola Działu Zakupów
 • Różne typy zapasów - produkt/towar, "work-in-process", MRO
 • Analiza Pareto i ABC jako główne narzędzia do strukturalizacji i priorytetyzacji zapasów
 • Analiza rentowności zapasów produkt/towar
 • Zapas MRO - analiza krytyczności dla SKU

PROGNOZOWANIE - DOBRE PRAKTYKI
 • Popularne techniki prognozowania i obszary ich stosowania
 • Pomiar trafności prognozowania
 • Narzędzia CPFR (Cooperative Planning and Forecasting) jako sposób na poprawę jakości prognoz
 • Trendy i sezonowość w prognozowaniu
 • Horyzont czasowy w prognozowaniu
 • Wpływ jakości prognoz na "supply chain"

ZARZĄDZANIE CYKLEM UZUPEŁNIENIA ZAPASU
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa - minimalne i maksymalne poziomy zapasów
 • Zarządzanie Punktem Odnowy Zapasów ROP ("reordering point") - model Ekonomicznej Wielkości Dostawy EOQ,
 • Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów
 • Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa - wskaźnik poziomu obsługi Klienta

GŁÓWNE METRYKI "BENCHMARK" DLA ZARZĄDZANIA ZAPASEM
 • Wskaźniki realizacji, poziom obsługi Klienta, "stockouts"
 • Analiza Dostawców
 • Wskaźniki rotacji zapasów - co z nich wynika
 • Wskaźniki "turn/earn" i analiza rentowności dla SKU zapasu
 • Zapasy nadmierne i zapasy "martwe" - jak sobie z nimi radzić

EFEKTYWNA ORGANIZACJA MAGAZYNU A ZARZĄDZANIE ZAPASEM
 • Rejestrowanie przepływu zapasów i dokumentowanie operacji magazynowych
 • Rejestrowanie fizycznego poziomu zapasów oraz cykli uzupełnienia i zużycia
 • Rozwiązywanie problemów związanych z obrotem magazynowym
 • Funkcja Zakupów jako ważny czynnik optymalizacji zapasów w nowoczesnej organizacji

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA W OBSZARZE ZAKUPÓW
 • Miejsce Zakupów w nowoczesnej organizacji
 • Model oszczędności dla obszaru Zakupów
 • Pojęcie Pełnego Kosztu Własności TCO i jego rola w strategii tworzenia zapasów
 • Tworzenie inicjatyw redukcji kosztów w obszarze Zakupów
 • Analiza Pareto w identyfikowaniu obszarów optymalizacji kosztowej
 • Nowoczesne metody analizy wydatków

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osoba2-4>4
12901190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]