INCOTERMS 2010. ZASADY STOSOWANIA - PRAKTYCZNE WARSZTATY KOMPETENCYJNE

ZASADY STOSOWANIA - INCOTERMS 2010 – PRAKTYCZNE WARSZTATY KOMPETENCYJNE

Opis i główne cele szkolenia
Podczas szkolenia pragniemy przybliżyć Państwu najnowszą wersję sformalizowanych reguł handlu międzynarodowego Incoterms, w tym przede wszystkim zmiany w stosunku do Incoterms 2000, a także opowiedzieć o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych. Zostaną przeanalizowane poszczególne zasady Incoterms 2010 w kontekście podziału obowiązków, kosztów
i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami danego kontraktu. Docelowo uczestnicy szkolenia będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.


Korzyści dla organizacji

Szkolenie pozwoli poznać i praktycznie wykorzystać wiedzę
 • Aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms 2010
 • Nową klasyfikację reguł i terminów
 • Zasady prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych
 • Analiza poszczególnych reguł, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu
 • Ubezpieczenia Przewoźnika i Odszkodowania w przewozach międzynarodowych
 • Umowy spedycji i odpowiedzialność spedytora
 • Jaka jest odpowiedzialność i jak dochodzić swoich roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów
 • Prawo Przewozowe i Konwencja CMR
 • Zasady zarządzania ryzykiem i stosowania odpowiednich zapisów minimalizujących zagrożenia

Adresaci szkolenia


Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest zarówno dla kadry menedżerskiej jak i osób podejmujących ważne decyzje biznesowe szczególnie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, procesem produkcyjnym jak i podejmujących szereg wyzwań na rzecz zwiększenia jakości w organizacji

Metodyka szkolenia

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych
 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i wykorzystania zasad Incoterms
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów

PRORAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
 • Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym oraz ich uwzględnianie w kontrakcie
 • Definicja reguł Incoterms
 • Zastosowanie reguł Incoterms w umowie/kontrakcie sprzedaży
 • Porównanie reguł Incoterms 2010 w stosunku do zasad Incoterms 2000
 • Ryzyko i koszty w handlu zagranicznym, umowa sprzedaży (kontrakt)
 • Czym są Incoterms® a czym nie są? – różne punktu widzenia analiza

SPOJRZENIE NA REGUŁY HANDLOWE INCOTERMS
 • Obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
 • Ich stosowanie jest fakultatywne
 • Obowiązują tylko eksportera i importera – z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe
 • Normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed Incoterms

REGUŁY INCOTERMS 2010 Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW, KOSZTÓW I RYZYKA MIĘDZY STRONAMI KONTRAKTU – PRAKTYCZNY PRZEGLĄD 11 REGUŁ POSTĘPOWANIA.
 • EXW EX WORKS (… named place) - Z ZAKŁADU (… określone miejsce)
 • FCA FREE CARRIER (… named place) - DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA (… określone miejsce)
 • CPT CARRIAGE PAID TO (… named place of destination) - PRZEWÓZ OPŁACONY DO (… określone miejsce przeznaczenia)
 • CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (… named place of destination) - PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO (… określone miejsce przeznaczenia)
 • DAT DELIVERED AT TERMINAL (… named terminal at port or place of destination) - DOSTARCZONY DO TERMINALU (… określenie terminalu w danym porcie lub miejscu przeznaczenia)
 • DAP DELIVERED AT PLACE (… named place of destination) - DOSTARCZONY DO MIEJSCA (… określone miejsce przeznaczenia)
 • DDP DELIVERED DUTY PAID (… named place of destination) - DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE (… określone miejsce przeznaczenia)

ZASTOSOWANIE REGUŁ INCOTERMS 2010 W UMOWACH/KONTRAKTACH HANDLOWYCH
 
 • Wybór odpowiedniej reguły
 • Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms 2010 czy Incoterms 2000
 • Analiza faktorów decydujących o wyborze danej reguły
 • Negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy
 • Możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C

DOKUMENTY WYMAGANE OD STRON KONTRAKTU W INCOTERMS 2010

ZASADY UBEZPIECZENIA TOWARU W DRODZE W INCOTERMS 2010

OMÓWIENIE I ANALIZA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH BŁĘDÓW W STOSOWANIU REGUŁ INCOTERMS 2010.
 • Brak informacji o zastosowanej w kontrakcie wersji reguł Incoterms
 • Negatywne konsekwencje finansowe związane z brakiem określenia miejsca załadunku i miejsca przeznaczenia
 • Błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym
 • Omówienie terminów stosowanych w handlu
 
CASE STUDY (PRACA WARSZTATOWA W GRUPACH)

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

26 - 27 sierpieńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]