SALES & OPERATIONS PLANNING >>

CEL SZKOLENIA
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania Sales & Operations: planowania z perspektywy Supply Chain, analizy produktowej, analizy i prognozowania popytu, równoważenia popytu wydajnością procesów produkcyjnych, planowania zasobów produkcyjnych, planowania zakupów i zapasów
 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zarządzania organizacjami produkcyjnymi: projektowaniem systemów visual factory, wykorzystaniem modeli MRPII, MRP, CRP, APS (Advanced Planning & Scheduling)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji: technicznych, finansowych i ludzkich
 • poprawa jakości planowania w obrębie łańcucha dostaw Supply Chain
 • skrócenie terminów realizacji zleceń dla Klientów organizacji
 • zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego w zakresie minimalnej partii ekonomicznej i sekwencjonowania produkcji


PROGRAM SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
 • Architektura modelu MRPII - rola planowania S&OP, zintegrowany model planowania w organizacji produkcyjnej
 • Model procesu S&OP – Produkt-Popyt-Podaż-Finanse/Strategie-Zasoby-Efektywność
 • Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości, diagramy spaghetti)
 • Modelowanie i dokonywanie zmian w procesach („wąskie gardła” procesów w przedsiębiorstwie, nieprawidłowości w przepływie materiałów, produktów i informacji, standaryzacja procesów)
 • Zarządzanie Poziomem Zapasów (Materiałowych, „Produkcji W Toku”, Produktów Gotowych, Ryzyko Zapasów w Kanałach Dystrybucji – „Risk Pooling”, System Jit)
 • Systemy planowania i harmonogramowania w obszarze logistyki i łańcucha dostaw, model EOQ (Economic Order Quantity)
 • Prognozowanie (analiza potrzeb klientów, analiza wahań popytu), główne techniki prognozowania: analiza serii czasowych, „exponential smoothing”
ZARZĄDZANIE W OBSZARZE DYSTRYBUCJI
 • Architektura i strategie dystrybucji oraz dylematy optymalizacji dla tego obszaru (centralizacja vs decentralizacja)
 • Architektura rozwiązań w dziedzinie magazynowania, analiza kosztów magazynowania w zależności od przyjętych rozwiązań
 • Systemy logistyczne

STRATEGIA ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW
 • Strategia produktu i jej konsekwencje w obszarze logistyki i łańcucha dostaw
 • Decyzje dotyczące outsourcingu w obszarze logistyki
 • Główne grupy kosztów w obszarze logistyki i ich optymalizacja
 • Zakupy strategiczne – proces, planowanie i przepływy informacyjne
 • Konfiguracja łańcucha dostaw, kontrola zapasów
 • Architektura przepływu materiałów, produktów i informacji w obszarze logistyki

STEROWANIE PRZEPŁYWEM W OBSZARZE PRODUKCJI
 • Minimalna Ekonomiczna Partia Produkcyjna – czynniki determinujące sekwencjonowanie produkcji
 • Zasady priorytetyzacji i kolejkowania zleceń produkcyjnych
 • Czas cyklu realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Standardy operacji produkcyjnych – podstawowy składnik harmonogramu (arkusze pracy standardowej, określenie czasów operacji)
 • Routing operacji w procesach produkcyjnych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

27 - 27 listopadWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osoba2-4>4
990890750

 Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego klienta

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]