Zarządzanie łańcuchem dostaw >>

PROGRAM SZKOLENIA


Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM
 • SCM a logistyka
 • główne elementy modelu SCOR - Supply Chain Operations Reference-Model
 • SCM jako czynnik przewagi konkurencyjnej

Zakupy i dystrybucja fizyczna
 • nowoczesne Zakupy –organizacja, kompetencje, mierniki efektywności
 • architektura dostaw i partnerstwa strategiczne w obszarze zakupów
 • konfiguracja łańcucha dostaw, kontrola zapasów
 • architektura przepływu materiałów, produktów i informacji w obszarze SCM
 • fizyczne składniki łańcucha dostaw
 

Zarządzanie popytem i prognozowanie
 • Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości)
 • Modelowanie procesów (parametryzacja i standaryzacja procesów)
 • Prognozowanie (analiza potrzeb klientów, analiza wahań popytu)
 • Techniki prognozowania: analiza serii czasowych, analiza prostych średnich, analiza średnich ważonych, wygładzanie eksponencjalne
Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII.
 • przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII
 • systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów
 • identyfikowanie procesów produkcyjnych i ścieżek produkcyjnych (routing) 
 • identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji
 • budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji
 • analiza przypadków
Planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • BOM - drzewo materiałowe dla indeksu
 • normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP
 • zarządzanie magazynem – wpływ na planowanie MRP
Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji
 • czas cyklu realizacji zlecenia produkcyjnego
 • standardy operacji produkcyjnych – podstawowy składnik harmonogramu (arkusze pracy standardowej, określenie czasów operacji)
 • metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”
 • wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności kosztowej
 • sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED
 • sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE

Zagregowane zarządzanie zapasami
 • podstawy zarządzania zapasami: (typy zapasów, techniki obliczania wielkości dostawy, techniki określania poziomu zapasu bezpieczeństwa, ocena poziomu zapasu, polityka zapasu, efektywność zapasu)
 • mierniki efektywności w obszarze zarządzania zapasami

Zarządzanie zapasami dla indeksu.
 • Model EOQ – Ekonomicznej Wielkości Dostawy
 • ROP – punkt odnowienia zapasu
 • klasyfikacja zapasów metodą ABC

Zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem zasad Lean/JIT oraz Theory of Constraints.
 • analiza 7 Wastes, standaryzacja i Kaizen
 • one-piece-flow i Kanban
 • identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie
 • technika DBR (drum-buffer-rope) sterowania przepływem w systemach z wąskim gardłem
 • kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

25 - 26 lutyPoznań
09 - 10 kwiecieńKatowice
21 - 22 majWarszawa

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]