Redukcja kosztów w zakupach >>

CEL SZKOLENIA

 • Zapoznanie uczestników z koncepcją strategii zakupowych
 • Zapoznanie uczestników ze metodami i narzędziami wspierającymi zakupy
 • Nabycie umiejętności tworzenia i kontrolowania wykonania strategii zakupowych
 • Zapoznanie uczestników z metodami i narzędziami analizy strategii outsourcingowych
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi wskaźnikami controllingu zakupów
 • Nabycie umiejętności tworzenia wskaźników
 • Zapoznanie uczestników z regułami INCOTERMS


PROGRAM SZKOLENIA


GŁÓWNE CELE POLITYKI ZAKUPOWEJ W ORGANIZACJI


BUDOWA STRATEGII ZAKUPÓW
 • Podstawowe dane wejściowe
 • „10 kroków” w budowaniu strategii
 • Minimalne założenia strategii zakupów

SOURCING O OBSZARZE ZAKUPÓW
 • Zasady „pre-sourcingu” i „sourcingu”
 • „Bidding” i „bundling” jako nowoczesne narzędzia sourcingu

NARZĘDZIA ZAKUPOWE
 • Cost breakdown
 • Long Term Agreement – zasady
 • Controlling w sferze zakupów

STRATEGIE ZAKUPOWE
 • Założenia strategii
 • Warunki brzegowe strategii
 • Strategie zakupowe – produktowe, cenowe, kontraktowe, integracyjne
 • VMI i Outsourcing – analiza opłacalności outsourcingu
 • Nowe źródła dostaw

INCOTERMS
 • Warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010
 • Czym kierować się przy wyborze określonej formuły?
 • Inne formuły: RAFT, COMBITERMS
 • Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS

OCENA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI
 • Wybór a ocena dostawców – podstawowe różnice w pozyskiwaniu informacji
 • Budowanie kwestionariuszy oceny – wybór kryteriów oceny
 • Ocena dostawców za pomocą metody punktowania – technika i studium przypadku
 • Controlling dostaw

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 29 styczeńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]