EWIS-Electrical Wiring Interconnection System >>

UCZESTNICY SZKOLENIA
 • Personel poświadczający wykonanie obsługi systemu EWIS
 • Personel inżynieryjny systemów elektrycznych /awionicznych
 • Personel pozostały, personel inżynieryjny
 

CELE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:
 • oceny stanu instalacji i połączeń elektrycznych na statkach powietrznych
 • wykorzystania danych obsługowych w zakresie obsługi i utrzymania instalacji EWIS
 • wpływu zanieczyszczeń na stan instalacji i połączeń elektrycznych
 • standardów i metod naprawy elementów instalacji elektrycznych statków powietrznych

CZAS TRWANIA

8 godzin (1h-45min.) - 1 dzień


PROGRAM  SZKOLENIA

1. Electrical Wiring Interconection System (EWIS) – Zagadnienia ogólne, wprowadzenie
 • Wprowadzenie do zagadnień EWIS
 • Procedury bezpieczeństwa
 • Obsługa i ochrona podzespołów wrażliwych elektrostatycznie ESDS
 • Narzędzia, narzędzia specjalistyczne i wyposażenie obsługowe 
 • Kontrola kalibracji / ważności obsługi metrologicznej urządzeń, narzędzi i wyposażenia
2. Dokumentacja dotycząca instalacji EWIS
 • Rozdział 20 cross-reference index
 • Katalog schematów elektrycznych WDM 
 • Pozostała dokumentacja dotycząca połączeń elektrycznych
3. Przeglądy
 • Inspekcje specjalne
 • Kryteria i standardy kontroli
 • Strefy / obszary inspekcji
 • Uszkodzenia instalacji elektrycznej
4. Utrzymanie czystości instalacji
 • Źródła zanieczyszczenia statku powietrznego
 • Ochrona przed zanieczyszczeniem w trakcie wykonywania czynności obsługowych i napraw
 • Przebieg i standardy procesów czyszczenia i mycia
5. Wiązki elektryczne, przewody
 • Identyfikacja, typy i budowa przewodów elektrycznych
 • Izolacje, cechy i właściwości
 • Mocowania przewodów i wiązek elektrycznych
 • Typowe uszkodzenia przewodów elektrycznych i strefy ich występowania
 • Typy koszulek
 • Magazynowanie przewodów / wiązek elektrycznych
 • Mocowanie wiązek elektrycznych i połączeń masowych
6. Złącza elektryczne 
 • Typy i identyfikacja stosowanych złączy elektrycznych
 • Ostrzeżenia i ochrona
 • Procedury inspekcji wizualnych
7. Naprawa elementów instalacji elektrycznych
 • Naprawa okrągłych elektrycznych 
 • Naprawa złączy elektrycznych modularnych
 • Naprawa połączeń masowych
 • Wymiana uszczelniaczy elementów hermetycznej części płatowca
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

29 - 29 listopadPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]