FTS-Fuel Tank Safety >>

UCZESTNICY SZKOLENIA
 • Personel organizacji projektujących
 • Personel organizacji produkujących 
 • Personel organizacji obsługi technicznej

CEL SZKOLENIA
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z krytycznymi parametrami konstrukcyjnymi (CDCCL), zasadami typowania i znakowania zadań obsługowych mających wpływ na bezpieczeństwo instalacji paliwowych
 • Podniesienie świadomości uczestników szkolenia odnośnie zagrożeń w trakcie projektowania, produkcji i obsługi instalacji paliwowych statków powietrznych oraz źródeł zapłonu i metod przeciwdziałania

CZAS TRWANIA
16h (1h-45 mn.) - 2 dni 


PROGRAM SZKOLENIA
1. Wiadomości wstępne
 • Potrzeba szkolenia w zakresie bezpieczeństwa systemów paliwowych 
2. Historia zagadnień związanych ze źródłami zapłonu, teoria dotycząca zapłonu, typowe zdarzenia, wydane dokumenty
 • Podstawy teorii zapłonu
 • Źródła zapłonu
 • Wybuchowość mieszanki paliwa i powietrza
 • Zachowanie się mieszanki w środowisku lotniczym
 • Wpływ temperatury i ciśnienia, energia zapłonu
 • "Trójkąt ogniowy"
 • Wyjaśnienie sposobów zapobiegania wybuchowości: usunięcie źródła zapłonu, ograniczenie łatwopalności
 • Świadomość zagrożeń występujących w układzie paliwowym, szczególnie w Układzie Ograniczenia Łatwopalności [Flammability Reduction System], stosowanie azotu
 • Fuel Tank Safety JAA Recommendation Letter 2003 dla TC/STC holders
 • JAA INT/POL 25/12 – JAA TGL
3. Lot TWA 800 – film
 • Statystyka wypadków w wyniku niesprawności w układach paliwowych
 • Badanie wypadków i poważnych wypadków oraz wynikające z nich wnioski

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

18 - 19 wrzesieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]