HUMAN FACTOR (czynnik ludzki) w obsłudze lotniczej >>

CELE  SZKOLENIA

1. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu wpływu czynników ludzkich i wydolności ludzkiej na możliwość popełnienia błędu.
2. Poprawa bezpieczeństwa i jakości w organizacji lotniczej, poprzez minimalizację wpływu błędów na działalność organizacji


GRUPA  DOCELOWA

1. Personel kierowniczy organizacji
2. Personel techniczny i wspomagający


PROGRAM SZKOLENIA

1    Wstęp do tematyki czynnika ludzkiego
 • Potrzeba omówienia czynnika ludzkiego
 • Statystyka
 • Incydenty   
2    Bezpieczeństwo / Czynniki organizacyjne

3    Błędy ludzkie
 • Modele i teoria błędów
 • Rodzaje błędów
 • Naruszenie przepisów
 • Skutki błędów
 • Unikanie błędów i zarządzanie błędami
 • Niezawodność ludzka 
4    Wydolność ludzka i ograniczenia
 • Wzrok
 • Słuch
 • Przetwarzanie informacji
 • Koncentracja i spostrzegawczość
 • Świadomość sytuacyjna
 • Pamięć
 • Klaustrofobia i inne defekty psychiczne
 • Motywacja
 • Sprawność fizyczna / Zdrowie
 • Stres
 • Zarządzanie obciążeniem pracą
 • Zmęczenie
 • Alkohol, leki, narkotyki
 • Praca fizyczna
 • Czynności powtarzalne / zadowolenie z pracy
5    Środowisko
 • Odporność na naciski 
 • Czynniki stresujące
 • Presja czasu i terminy graniczne
 • Obciążenie pracą
 • Praca zmianowa
 • Hałas
 • Oświetlenie
 • Warunki klimatyczne i temperatura
 • Ruch i drgania
 • Oddziaływanie złożone różnych czynników
 • Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
 • Przerwy i oderwanie od pracy   
6    Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
 • Procedura - zwyczaje / rozbieżności / normy
7    Komunikowanie się
 • Zmiana ekip / przekazywanie zadań
 • Rozpowszechnianie informacji
 • Różnice kulturowe  
8    Praca zespołowa
 • Odpowiedzialność
 • Zarządzanie, nadzór, kierowanie
 • Podejmowanie decyzji  
9    Profesjonalizm i odpowiedzialność
 • Podtrzymywanie nawyków i ciągłe szkolenie
 • Zachowanie powodujące błędy
 • Asertywność 
10    Program organizacji w zakresie czynnika ludzkiego
 • Zgłaszanie błędów
 • Badanie błędów
 • Działania wyjaśniające źródła problemów
 • Sprzężenie zwrotne  

Literatura:
ICAO Doc 9683 - Human Factors Training Manual
ICAO Doc 9859 – Safety Management Manual
ICAO Annex 6 Part I International Commercial Air Transport


CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 DNI, 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa – 45 minut)
Jedna przerwa w ciągu dnia – 30 min.


METODY SZKOLENIOWE
 • wykład,
 • dyskusja,
 • studium przypadku (case studies)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]