Part-66-wymagania dotyczące licencjonowania personelu technicznego. Szkolenie podstawowe >>

Uczestnicy / grupa docelowa:

1.    Personel kierowniczy organizacji
2.    Personel monitorowania jakości
3.    Personel poświadczający


Cele szkolenia:

1.    Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu przepisów i wymagań dotyczących licencjonowania personelu technicznego
2.    Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności interpretacji i stosowania wymagań w praktyce oraz umiejętności pozyskiwania i aktualizacji przepisów


Czas trwania: 8 godzinPROGRAM  SZKOLENIA

1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego:
Basic Regulation: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 216/2008 Initial Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 748/2012
Continuing Airworthiness: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1321/2014


2. Rozporządzenie Komisji (WE) 1321/2014  z 26 listopada 2014 r. – omówienie:
Art. 1 Cel i zakres
Art. 2 Definicje
Art. 5 Personel poświadczający
Art. 7 Wejście w życie
Art. 8 Środki Agencji


3. Part-66 – struktura przepisów
Sekcja A omówienie podstawowych wymagań:
- kategorie licencji
- przywileje (uprawnienia) właściwe dla kategorii licencji
- wymagania w zakresie wiedzy podstawowej
- wymagania w zakresie doświadczenia
- uprawnienia dotyczące statków powietrznych
- wnioskowanie o wydanie i przedłużanie ważności licencji


4. Part-66, Sekcja B – informacje ogólne

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

02 - 02 wrzesieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]