Zgłaszanie i analiza zdarzeń w lotnictwie cywilnym >>

Uczestnicy / grupa docelowa:

1.    Personel kierowniczy organizacji lotniczych
2.    Personel zarządzania bezpieczeństwem organizacji lotniczych
3.    Personel monitorowania jakości/zgodności organizacji lotniczych
4.    Pozostały personel zobowiązany do zgłaszania zdarzeń

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami prawnymi dotyczącymi analizy
i zgłaszania zdarzeń
Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązującymi zasadami zgłaszania zdarzeń do PKBWL i ULC
Podniesienie świadomości uczestników szkolenia w zakresie identyfikacji zagrożeń


Czas trwania: 8 godzin


PROGRAM  SZKOLENIA

1. Struktura regulacji prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego
 • Basic Regulation Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/2008
 • Implementing Regulations (‘hard law’)
2. Wymagania prawne dotyczące kwalifikowania zdarzeń podlegających zgłaszaniu
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 – w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1018 – ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem nr 376/2014
3. Krajowy system zgłaszania zdarzeń
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (wybrane zagadnienia)
 • Zasady zgłaszania zdarzeń do PKBWL – terminy, stosowane formularze
 • Zasady zgłaszania zdarzeń do ULC – terminy, stosowane formularze
4. Wewnętrzny system zgłaszania zdarzeń w organizacjach lotniczych
 • obowiązki personelu organizacji
 • ocena zdarzeń i powiadamianie PKBWL i ULC
5. Deklaracja Just Culture - podstawowe założenia
 • definicja
 • odpowiedzialność (nowe podejście)
 • Just Culture – element kultury bezpieczeństwa
 • ocena postępowania (schemat)

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]