Sztuka prezentacji biznesowych - szkolenie w formie zamkniętej

Sztuka prezentacji biznesowych 

Cel szkolenia:

• wzmocnienie wiarygodności biznesowej
• nabycie umiejętności właściwego wykorzystania mowy ciała podczas prezentacji
• poprawa panowania nad sposobem wypowiedzi
• nabycie umiejętności tworzenia ciekawych i angażujących prezentacji
• poznanie struktury prezentacji, według której należy przekazywać treści

Program szkolenia:
1. Budowanie wizerunku – sztuka wzmacniania osobistej wiarygodności 
    a.Pierwsze wrażenie 
    b.Budowanie osobistej wiarygodności
2. Prezentacja firmy – tworzenie wizerunku biznesowego
    a. Grupa docelowa, czyli z kim się komunikujemy
    b. Jak dopasować przekaz do targetu?
3. Praca nad głosem i ciałem w wystąpieniach publicznych
    a. W jaki sposób wykorzystywać postawę ciała, mimikę w wystąpieniach publicznych
    b. Nawyki gestykulacyjne – mocne i słabe strony
    c. W jaki sposób akcentować treści wystąpienia poprzez gestykulację
    d. Jak wykorzystywać postawę ciała i mimikę w prezentacji
    e. Higiena głosu, indywidualne predyspozycje i wymagania w osiąganiu swobody w emisji głosu
    f. Intonacja i tempo mówienia a znaczenie wypowiadanych słów – w jaki sposób pracować jakością wypowiedzi
4. Psychotechniki prezentacyjne 
    a. Metoda "5 W" - całościowe spojrzenie na przygotowanie prezentacji.
    b. Informujemy, zachęcamy, przekonujemy, sprzedajemy, uczymy? - doprecyzowanie celu prezentacji.
    c. Dobór treści, narzędzi i metod prezentacji adekwatnie do celu.
    d. Stosowanie modelu AIDA w prezentacji biznesowej. 
    e. Kolejność informacji. Struktura prezentacji.
    f. Wypracowanie twórczej formuły prezentacji.
    g. Techniki aktywizacji słuchaczy: kotwiczenie, pozytywne sformułowania, metafory, egzemplifikacje, wizualizacja.
    h. Utrzymanie uwagi audytorium.
    i. Wpływ emocji i czynników zewnętrznych na przygotowanie i realizację prezentacji.
    j. Trudne pytania i głosy krytyczne. Techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
    k. Radzenie sobie z tremą i stresem.
    l. Sytuacje trudne i niespodziewane podczas prezentacji – jak reagować na trudne pytania audytorium?
    m. Jakim jestem prezenterem? Wzmocnienie osobistego stylu.
 
Metody pracy:
- praca z kamerą (ćwiczenie – autoprezentacja oraz ćwiczenie – sztuka prezentacji)
- ćwiczenia w parach
- ćwiczenia na autorskich arkuszach
- burza mózgów
- dyskusja
 

SYLWETKA TRENERA

Ewa G.

Marketerka, pr-owiec, trener, doradca. Absolwentka filologii polskiej. Zajmuję się szeroko pojętą komunikacją  marketingową oraz PR. Kreowałam wizerunek wielu firm, organizacji i osób prywatnych (polityków).

Dlaczego szkolę?
Odpowiedzi na to pytanie są przynajmniej dwie. Po pierwsze, uwielbiam pracować z ludźmi i pomagać rozwiązywać ich zawodowe problemy. Dlatego też podczas szkoleń, niezwykle istotny jest dla mnie kontekst zawodowy uczestników i praca na „żywym organizmie”, czyli na produktach/firmach/przykładach z życia uczestników. Zależy mi, aby z każdego szkolenia uczestnik wyszedł z gotowym rozwiązaniem, albo przynajmniej z przepisem, jak to rozwiązanie wypracować w swojej organizacji.
Po drugie, szkolenia pozwalają mi się rozwijać. Każde szkolenie to inni ludzie, a co za tym idzie inne spojrzenia na świat, pracę, inne pomysły, rozwiązania i wreszcie inna energia. Taka praca z grupą mnie inspiruje i pobudza kreatywność, co jest dla mnie ogromnie ważne w codziennej pracy marketera.

Doświadczenie
Od 10 lat zajmuję się marketingiem. Od 2007 roku prowadzę szkolenia z reklamy, marketingu, social media i public relations. Moje szkolenia, są prowadzone w sposób warsztatowy, dzięki czemu, uczestnicy mają okazję wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Specjalizuję się w szkoleniach i doradztwie w zakresie marketingu i sprzedaży produktów premium oraz produktów farmaceutycznych i usług medycznych. Prowadzę szkolenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Moją wielką miłością, poza marketingiem jest pisanie. Dlatego też piszę bloga na temat marketingu oraz publikuję w mediach branżowych. Często jestem także zapraszana do komentowania bieżących tematów z obszaru marketingu.

Doradzałam i szkoliłam m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Consultor Sp. z o.o., Mar-Med Polska Sp. z o.o., Glob Sp. z o.o., Avon Cosmetics Sp. z o.o., Orion Pharma Sp. z o.o., Kraft Sp. z o.o. czy Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o..

Klienci
•    La Prerie
•    Apteki Zdrowit
•    AVON Poland Sp. z o.o.
•    Bank Spółdzielczy
•    Beeline Poland Sp. z o.o.
•    Elbest Hotels Sp. z o.o.
•    Energa SA
•    IBM Polska Sp. z o.o.
•    ITI Neovision Sp. z o.o.
•    Johnson&Johnson Polska Sp. z o.o.   
•    LIFEAGE Premium Wellness Club
•    Magellan SA
•    Medfinance SA
•    Ministerstwo Obrony Narodowej
•    Mitsubishi Electric Sp. z o.o.
•    Orion Pharma Sp. z o.o.
•    Panasonic Polska Sp. z o.o.   
•    PGE SA
•    PGNiG SA
•    PKP PLK SA
•    Polska Grupa Pocztowa SA
•    Sąd Najwyższy
•    SCA Hygiene Sp. z o.o.
•    SCA Packaging Sp. z o.o.
•    Telemedycyna Polska SA
•    Winarium Marek Kondrat i Syn

Branże        
•    Administracja Państwowa
•    Bankowość
•    Dobra luksusowe
•    Energetyczna
•    FMCG    
•    Farmacja
•    Fashion (ubrania, biżuteria, dodatki)
•    HORECA
•    Kosmetyczna   
•    Medyczna
•    Nowe Technologie
•    Reklamowa

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

szkolenie w formie zamkniętej

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]