Prawo Pracy>

PROGRAM SZKOLENIA


KODEKS PRACY - ZMIANA 1 STYCZEŃ 2017
 •     Nowe zasady dotyczące regulaminów wynagradzania i regulaminu pracy
 •     Nowe zasady dotyczące wystawiania świadectw pracy
 •     Umowa o współodpowiedzialności za mienie powierzone na nowych zasadach
 •     Nowe terminy na odwołanie się pracownika do sądu pracy

PŁACA MINIMALNA DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH - ZMAINA 1 STYCZEŃ 2017
 •     Powiązanie płacy minimalnej dla pracowników z płacą minimalną dla cywilnoprawnych – konsekwencje
 •     Przepisy przejściowe do 1 stycznia 2017 r.
 •     Ewidencja godzin pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych
 
NOWE ZASADY WALKI Z NIELEGALNYM ZATRUDNIENIEM - ZMIANY W KODEKSIE PRACY - 1 WRZEŚNIA 2016


PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ - PROJEKT 2017


ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH - PROJEKT 2017
 •     Nowe zasady dotyczące związkowców - nie pracowników
 •     Reprezentatywny związek zawodowy - nowe definicje
 •     Nowe zasady dotyczące sporów zbiorowych
 •     Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych na czynności związkowe
 •     Nowe sankcje dla pracodawcy i związków zawodowych
 •     Zmiany zasad dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji
 •     Nowa rola Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach związkowych
 •     Nowe zasady dotyczące kontroli liczebności związkowców w zakładzie

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA I KORZYSTANIA Z PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH - PROJEKT 2017
 •     Ograniczenie możliwości obejścia przepisów o pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika więcej niż łącznie 18 miesięcy
 •     Zmiany w zasadach wystawiania świadectw pracy pracowników tymczasowych
 •     Nowe sankcje wykroczeniowe dla agencji pracy tymczasowych i pracodawców użytkowników

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE - PROJEKT 2017
 •     Nowe zasady zatrudniania obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii – zniesienie oświadczeń do PUP
 •     Nowe zezwolenia na prace sezonowe i krótkoterminowe
 •     Nowe sankcje i procedury administracyjne

ZMIANY W UMOWACH TERMINOWYCH - ZMIANA 22 LUTEGO 2016
 •     Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony
 •     Sposoby na obejście ograniczeń czasowych i ilościowych - praktyka
 •     Nowe okresy wypowiedzenia, nowe przepisy przejściowe, praktyka stosowania
 •     Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - nowe zasady i problemy interpretacyjne
 •     Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 •     Nowych katalog umów o pracę w polskim prawie
 •     Pułapki dla pracodawców w przepisach przejściowych - praktyka stosowania
 •     Nowe możliwości kontrolne PIP
 •     Nowe obowiązki pracodawców względem PIP
 •     Problem trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów o pracę

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

05 - 05 kwiecieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]