Archiwizacja danych >>

PROGRAM SZKOLENIA

RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI - DOKUMENT ELEKTRONICZNY I PAPIEROWY, PODPIS ELEKTRONICZNY

KATEGORIE DOKUMENTACJI TWORZONEJ, NAPŁYWAJĄCEJ I SKŁADANEJ W FIRMIE
DOKUMENTACJA TWORZĄCA AKTA SPRAW I NIE TWORZĄCA AKT SPRAW

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W FIRMIE

WZÓR NORMATYWÓW KANCELARYJNYCH DLA FIRMY- INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, RZECZOWY WYKAZ AKT, INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ

ORGANIZACJA I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/
LOKAL ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/ -WYMOGI TECHNICZNE
PRZEJMOWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/
PRZECHOWYWANIE I ZABEZPIECZANIE ZGROMADZONEJ DOKUMENTACJI ORAZ PROWADZENIE JEJ EWIDENCJI

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI PRZECHOWYWANEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM /SKŁADNICY AKT/

WYCOFYWANIE DOKUMENTACJI ZE STANU ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO /SKŁADNICY AKT/

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ (LISTY PŁAC, KARTY WYNAGRODZEŃ, RAPORTY KASOWE, BILANSE, FAKTURY ITP.), KADROWEJ (AKTA OSOBOWE, LISTY OBECNOŚCI ITP.)

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ(LISTY PŁAC, KARTY WYNAGRODZEŃ, RAPORTY KASOWE, BILANSE, FAKTURY ITP.), KADROWEJ (AKTA OSOBOWE, LISTY OBECNOŚCI ITP.)
WARSZTATY / OK.30 ZADAŃ/ POLEGAJĄCE MIEDZY INNYMI NA:
 • doborze z jednolitego rzeczowego wykazu akt symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej do założenia sprawy
 • zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw
 • prowadzeniu metryki sprawy
 • zakładaniu teczek aktowych
 • zakładaniu  podteczek
 • nadawaniu znaku akt  teczce aktowej
 • nadawaniu znaku akt podteczce
 • opisaniu teczki i podteczki, wewnętrznemu porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego
  (składnicy akt)
 • porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp
 • paginacji teczki aktowej kat. A
 • porządkowaniu dokumentacji kat. B
 • sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B” w układzie rzeczowym i chronologicznym do przekazania do archiwum zakładowego
 • wewnętrzne uporządkowanie akt osobowych i sporządzanie dla nich spisu zdawczo-odbiorczego
 • sporządzeniu spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego
 • wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego
 • wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt
 • sporządzeniu wykazów  spisów zdawczo-odbiorczych
 • typowaniu dokumentacji do brakowania
 • sporządzeniu spisu do brakowania
 • sporządzeniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

26 - 27 wrzesieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]