Delegowanie do Niemiec pracowników tymczasowych i zleceniobiorców>>

Od kwietnia 20017 roku wejdą w Niemczech zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej


PROGRAM SZKOLENIA


Delegowanie pracowników do Niemiec z perspektywy prawa niemieckiego
 • zmiany w prawie niemieckim od 1.04.2017r.
 • nowa definicja pracownika w prawie niemieckim
 • obowiązki zgłoszeniowe na terytorium Niemiec
 • obowiązki dokumentacyjne na terytorium Niemiec
 • branżowe prawo pracy w Niemczech: omówienie zasad klasyfikowania działalności firmy do określonej branży na terytorium Niemiec, wskazanie rozbieżności interpretacyjnych, wytycznych niemieckich urzędów oraz orzecznictwa sądów niemieckich
 • wymogi niemieckiego prawa pracy dla polskiego pracodawcy realizującego kontrakty w Niemczech (płaca minimalna, wyżywienie nocleg, dojazd, diety, bezpieczeństwo i higiena pracy)
 • czas pracy oraz urlop w Niemczech

Delegowanie pracowników/zleceniobiorców w kontekście polskiego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz kwestii podatkowych
 • zaświadczenie A1 dla polskiego pracownika/zleceniobiorcy w kontekście obowiązującego prawa oraz praktyki ZUS (w tym praktyki kontrolnej) na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem A1 dla pracownika/zleceniobiorcy delegowanego na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia unijnego nr 883/2004
 • “zastępowanie pracownika” - omówienie najnowszego orzecznictwa sądów polskich w kontekście pojęcia “zastępowania pracownika” w rozumieniu art. 12 rozporządzenia unijnego 883/2004
 • “przerwa w delegowaniu” – omówienie zasad rozliczania czasu delegowania w kontekście art. 12 rozporządzenia nr 883/2004
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych (kiedy należy stosować punkt 15, a kiedy punkt 16 rozporządzenia składkowego, oddelegowanie i diety, oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń dla pracownika
 • najnowsze orzecznictwo ZUS, interpretacje podatkowe związane z delegowaniem pracowników
 • zasady ustalania rezydencji podatkowej pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, zasada 183 dni

Kontrola przedsiębiorcy delegującego pracowników do Niemiec
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na co szczególnie zwrócić uwagę, przykładowe wyniki kontroli u przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę)
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd skarbowy
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd celny na terytorium Niemiec (przebieg kontroli niemieckiego urzędu celnego, sankcje i kary, stosowane procedury, sprawdzana dokumentacja, zakres czasowy kontroli, kiedy skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata)

Delegowanie pracowników do poszczególnych krajów Unii Europejskiej         
 • omówienie   przykładowych różnic w delegowaniu pracowników do krajów Unii Europejskiej na wybranych krajach Unii Europejskiej (Austria, Luxemburg, Holandia)
 • Komisja Europejska – nowe propozycje dla Unii Europejskiej w kwestii delegowania – program na rok 2017
 • dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/WE – skutki praktyczne dyrektywy wdrożeniowej dla przedsiębiorców delegujących za granicę
 • planowane zmiany rozporządzenia nr 883/2004 oraz udzielania A1


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

04 - 05 marzecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

W cenie szkolenia zapewniamy:
proces szkolenia
materiały szkoleniowe
wszelkie koszty związane z trenerem
imienny certyfikat ukończenia szkolenia
konsultacje poszkoleniowe z trenerem
salę szkoleniową
serwis kawowy ciągły
obiad w każdym dniu szkolenia
noclegi ze śniadaniem
uroczystą kolację
dodatkowo w hotelu:
Nowoczesne SPA posiadające: saunę fińską, saunę parową, jacuzzi, grotę solną, komorę lodową, prysznic wrażeń.
STRZELNICA MYŚLIWSKA 1h
STRZELNICA SPORTOWA 1h

  

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]