Kodeks Postępowania Administracyjnego

CEL SZKOLENIA

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przepisów i procedur KPA. Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z przeprowadzaniem postępowań objętych zakresem obowiązywania KPA w jednostkach administracji publicznej.


PROGRAM SZKOLENIA

Akt administracyjny
 • podmioty uprawnione do wydawania aktów administracyjnych
 • rodzaje aktów administracyjnych

Prawne formy działania administracji

Postępowanie administracyjne
 • zasady postępowania administracyjnego
 • właściwość organu
 • wyłączenie pracownika organu, wyłączenie członka organu kolegialnego
 • strona postępowania
 • pełnomocnictwo
 • terminy w postępowaniu administracyjnym
 • doręczenie skuteczne
 • wszczęcie postępowania
 • prawa i obowiązki stron postępowania
 • postępowanie dowodowe
 • rozprawa administracyjna
 • zawieszenie postępowania
 • zakończenie postępowania
 • środki odwoławcze
 • wydawanie zaświadczeń
 • skargi i wnioski
 • koszty sądowe
 • opłaty w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • wyznaczenie adwokata
 • metryczka administracyjna i odpowiedzialność funkcjonariuszy

Sądownictwo administracyjne
 • warunki złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • zasada dwuinstancyjności

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

25 - 25 lutyWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]