OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA >>

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Celem szkolenia jest omówienie problematyki i obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, z którymi spotykają się pracownicy nowoczesnych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw usługowych oraz pracownicy sektora publicznego. Zaletą organizowanych szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
 
PROGRAM SZKOLENIA


STRUKTURA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA - WPROWADZENIE
 • Rodzaje aktów prawnych (ustawy i rozporządzenie wykonawcze)
 • Rozporządzenia unijne
 • Dyrektywy

ORGANY OCHRONY ŚRODOWISKA – ICH UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
 • Marszałek województwa
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska
 • Starosta
 • Wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • Zmiana właściwości organów od 2015 roku

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRAWNE REGULUJĄCE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA. ZNACZENIE ZASAD OGÓLNYCH, OMÓWIENIE ZASAD OGÓLNYCH, W TYM:
 • Podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia
 • Instalacja, urządzenie, zakład
 • Pozwolenia, zezwolenia

MONITORING ŚRODOWISKOWY ZAKŁADU
 • Obowiązek prowadzenia pomiarów emisyjnych
 • Obowiązek wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratorium
 • Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych

AKTUALNE WYMAGANIA DOT. UREGULOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH
 • Rodzaje pozwoleń i zmiany w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych
 • Zgłoszenia
 • Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu i warunki jej uzyskania
 • Zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych
 • Zmiany decyzji wymagane w 2015 r i 2016 r.
 • Nowy obowiązek w zakresie przygotowania raportu początkowego i końcowego
 • Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Remediacja – znaczenie

EWIDENCJA I DZIAŁANIA SPRAWOZDAWCZE
 • Źródła obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych
 • Rodzaje sprawozdań oraz terminy ich składania
 • Sankcje dla podmiotów niespełniających wymagań

AUDYT W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA – UPRAWNIENIA KONTROLOWANEGO I KONTROLUJĄCEGO

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 11 wrzesieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]