Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach

CEL SZKOLENIA
 • przedstawienie najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem niezależnych organów zarządu i rady nadzorczej         w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach kapitałowych
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zasadami zawierania umów oraz kwestia odpowiedzialności za ich zawieranie
 • przedstawienie podmiotów funkcjonujących w systemie gospodarczym, z którym zawierane są umowy cywilnoprawne
 • struktura organów spółek kapitałowych
 • przedstawienie zasad odpowiedzialności osobistej członków zarządu spółki - odpowiedzialność cywilna i karna
SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
 • członków zarządów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
 • członków rad nadzorczych
 • dyrektorów
 • osób odpowiedzialnych za analizę i przygotowanie podstawowej dokumentacji prawnej w firmie
 • osób, dla których orientacja w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością za działalność spółki kapitałowej jest konieczna w procesie podejmowania decyzji, a także rozumienia ich skutków dla firmy
   
PROGRAM SZKOLENIA
 • wiadomości wprowadzające - podstawowe regulacje prawa cywilnego, handlowego i karnego
 • umiejętność właściwego przygotowania projektu umowy cywilno-prawnej oraz należytej oceny propozycji umowy oferowanej przez kontrahenta
 • techniki wyboru najbardziej optymalnego prawnego sposobu zabezpieczenia umowy zwiększającego bezpieczeństwo zapłaty należności
 • umiejętność sprawowania ogólnego nadzoru nad prawidłowym tokiem prowadzonego postępowania windykacyjnego
 • odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
 • analiza wybranych przepisów KSH mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania spółki
 • możliwość przejęcia wpływu na strategiczne decyzji spółki przez jej wierzycieli - analiza przykładowych modeli postępowania
 • podstawy odpowiedzialności karno-prawnej przewidzianej regulacjami kodeksu karnego

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

21 - 22 marzecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]