Pisanie i redagowanie pism urzędowych

CELESZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, redagowania pism urzędowych oraz wewnętrznych aktów normatywnych. Po warsztatach uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu poprawnego przygotowania oraz wcielenia w praktykę organizacyjną przepisów kancelaryjnych oraz korespondencyjnych. W szkoleniu poruszone zostaną m.in. zagadnienia prawne związane z dokumentacją oraz korespondencją oraz zasady obowiązujące strony postępowania administracyjnego w zakresie obiegu pism.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


POPRAWNOŚĆ ORTORAFICZNA I GRAMATYCZNA
ZASADY FLEKSJI I SKŁADNI
PRZYGOTOWANIE PISMA
 • Typowe zwroty
 • Odmiana nazwisk
 • Duża i mała litera
 • Kolejność informacji
 • Przejrzystość pisma

PODSTAWY I ZAKRES PRAWNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI I KORESPONDENCJI
 • Ochrona dokumentacji
 • Znaczenie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w warunkach polskich
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Kontrola stosowania
 • Wydawanie kopii dokumentów na zewnątrz jednostki
 • Wydawania upoważnień

RODZAJE DOKUMENTÓW I PISM URZĘDOWYCH
 • Pisma przewodnie
 • Listy grzecznościowe
 • Pisma informacyjne
 • Pisma transakcyjne
 • Decyzje lub Postanowienia
 • Pisma sądowe

WŁASNE AKTY NORMATYWNE - UCHWAŁY
 • Zarządzenia
 • Decyzje
 • Protokoły
 • Sprawozdania
 • Notatki służbowe
 • Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych
 • Załączniki do aktów normatywnych

TECHNIKI REDAGOWANIA PISM
 • Korespondencja zewnętrzna
 • Korespondencja wewnętrzna w instytucji
 • Zaświadczenia i zawiadomienia
 • Protokoły
 • Sprawozdania, raporty, decyzje, umowy
 • Pisma przewodnie
 • Zasady redagowania e-maili służbowych
TECHNIKI REDAKCJI PISM
 • Treść – adekwatność i przejrzystość
 • Znaki interpunkcyjne
 • Znak sprawy
 • Skróty i zwroty w korespondencji
 • Atrakcyjność pisma
Style pism urzędowych:
 • półoficjalnych
 • memo
 • zaproszeń i życzeń
 • układ pisma blokowy i a linea
 • styl urzędowy
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STRONY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W ZAKRESIE OBIEGU PISM I KORESPONDENCJI
 • Doręczenia, Terminy
 • Protokoły i adnotacje
 • Udostępnienie akt sprawy
 • Decyzja administracyjna i postanowienie
 • Ugoda administracyjna
 • Zaświadczenia
 • Skargi i wnioski
 • Upoważnienia
METODY SZKOLENIOWE

Ćwiczenie prowadzone metodą warsztatową. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję ćwiczyć sposoby poprawnego redagowania pism i innych tekstów użytkowych wykorzystywanych w obiegu administracyjnym . Oprócz poprawności ortograficznej i stylistycznej główny nacisk zostanie położony na skuteczne i staranne konstruowanie tekstów urzędowych, tak aby były zrozumiałe dla odbiorcy i precyzyjnie oddawały treść przekazywaną przez nadawcę.

SYLWETKA TRENERA

Marcin S.

Magister prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Podinspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta w Otwocku. Były pracownik Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w Otwocku, Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Wieloletni szkoleniowiec, dydaktyk, wykładowca. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa prasowego, prawa budowlanego, gospodarowania nieruchomościami, procesów inwestycyjnych, e-usług, opłat adiacenckich i rent planistycznych oraz zamówień publicznych. Współpracuje z portalem internetowym jako specjalista z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego. Współpracuje z Instytutem Szkoleń Profesjonalnych w Gdańsku w zakresie przygotowywania szkoleń dla Zarządców Nieruchomości, Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Rzeczoznawców Majątkowych.
 
Przeprowadził szkolenia dla:
- pracowników samorządowych, 
- pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
- rzeczników prasowych jednostek podległych starostwu powiatowemu w Szamotułach,
- pracowników ARiMR w Warszawie,
- Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego, 
- rzeczników prasowych w województwie wielkopolskim, 
- pracowników Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim,
- pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]