RODO - ZAKRES ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

RODO – ZAKRES ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAGROŻENIA, ASPEKT PRAKTYCZNY


Czas trwania: 8 godzin/ jeden dzień

PLAN SZKOLENIA:

1.    Znaczenie RODO dla polskiego systemu prawnego – zagrożenia i ułatwienia.
2.    Zakres zmian w ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian w prawie.
3.    Kim jest Inspektor Danych Osobowych? Czy nasz ABI może być inspektorem? Czy inspektor jest obowiązkowy?
4.    Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
5.    Obowiązki administratora danych osobowych.
6.    Prawa osób których dane dotyczą.
7.    Pojęcie profilowania.
8.    Wdrożenia zabezpieczeń systemów przetwarzających dane osobowe w jednostce.
9.    Dane osobowe w wersji tradycyjnej – zasady przetwarzania.
10.    Kary finansowe za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
11.    Odpowiedzialność karna  za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
12.    Projekty zmian w krajowych aktach prawnych.
13.    Pytania uczestników.

OPIS SZKOLENIA: 
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w firmach prywatnych i instytucjach publicznych.  Szczególny nacisk na obecność powinien być położony na osoby, które zajmują stanowisko ABI lub są kierownikiem jednostki przetwarzających dane osobowe. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w systemie prawnym ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO oraz zagrożenia jakie towarzyszą nowym przepisom. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie stosowania przepisów oraz  zasad wdrażania procedur wewnętrznych w jednostce. Podczas szkolenia zostanie poruszona kwestia odpowiedzialności karnej i finansowej wobec podmiotów przetwarzających dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami.
W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby zainteresowane problematyką danych osobowych w kontekście ich danych przetwarzanych przez różne firmy i podmioty publiczne. Każdy uzyska wiedzę z zakresu zasad przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących praw.

SYLWETKA TRENERA

Marcin S.

Magister prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Podinspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta w Otwocku. Były pracownik Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta w Otwocku, Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie i Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Wieloletni szkoleniowiec, dydaktyk, wykładowca. Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych, prawa prasowego, prawa budowlanego, gospodarowania nieruchomościami, procesów inwestycyjnych, e-usług, opłat adiacenckich i rent planistycznych oraz zamówień publicznych. Współpracuje z portalem internetowym jako specjalista z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego. Współpracuje z Instytutem Szkoleń Profesjonalnych w Gdańsku w zakresie przygotowywania szkoleń dla Zarządców Nieruchomości, Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Rzeczoznawców Majątkowych.
 
Przeprowadził szkolenia dla:
- pracowników samorządowych, 
- pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
- rzeczników prasowych jednostek podległych starostwu powiatowemu w Szamotułach,
- pracowników ARiMR w Warszawie,
- Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego, 
- rzeczników prasowych w województwie wielkopolskim, 
- pracowników Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim,
- pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

22 - 23 kwiecieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]