Zarządzanie dokumentami i ich archiwizacja >>

CEL SZKOLENIA

Zapoznać uczestników szkolenia z zasadami archiwizacji dokumentów, poznanie przez uczestników przepisów prawnych dotyczących okresów przechowywania dokumentów, zasad funkcjonowania i organizacji archiwów zakładowych/składnic akt, poznanie prawa archiwalnego. Zapoznanie się z tzw. cyklem obiegu dokumentów, od ich wytworzenia/otrzymania po przez archiwizację do ich zniszczenia lub przekazania do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych).


PPROGRAM SZKOLENIA

 
 • Wprowadzenie, Omówienie systemów kancelaryjnych
 • Rodzaje dokumentacji występujących w Instytucjach
 • Obieg dokumentów w instytucji
 • Rola Wykazu Akt
 • Prawne podstawy postępowania z dokumentami
 • Kwalifikacja Archiwalna i okres jej przechowywania
 • Organizacja i zasady działalności archiwum
 • Warunki lokalowe dla archiwum zakładowego
 • Zagrożenia i sposoby ich zapobiegania
 • Przygotowanie i przekazanie akt do archiwum zakładowego
 • Ewidencja dokumentów w archiwum i obowiązki archiwisty zakładowego
 • Udostępnianie dokumentów
 • Przekazanie akt do archiwum państwowego lub zniszczenia

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

13 - 14 czerwiecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]