ZASADY TWORZENIA AKTÓW WEWNĘTRZNYCH Z ELEMENTAMI TECHNIKI LEGISLACYJNEJ

ZASADY TWORZENIA AKTÓW WEWNĘTRZNYCH Z ELEMENTAMI TECHNIKI LEGISLACYJNEJ
(LEGISLACJA DLA NIEPRAWNIKÓW)

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ /8 GODZIN
PROWADZĄCY: MARCIN SOBOTA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie aktu wewnętrznego w administracji publicznej.
2. Rodzaje aktów wewnętrznych.
3. Korelacja pomiędzy aktami powszechnie obowiązującymi, a aktami wewnętrznymi.
4. „Publikacja” aktów wewnętrznych – zasady wynikające z przepisów prawa i zwyczajów przyjętych w jednostce.
5. Co mogą regulować akty wewnętrzne.
6. Zasady techniki legislacyjnej w przeniesieniu na akty wewnętrzne.
7. Redagowanie pism stanowiących akty wewnętrzne – zasady.
9. Informatyzacja w aspekcie aktów wewnętrznych.
10. Rola kierownika jednostki przy wprowadzaniu aktów wewnętrznych w aspekcie funkcjonowania podmiotu.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]