Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT. Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017 >>

PROGRAM SZKOLENIA

NOWOŚĆ! Kiedy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy przestają obowiązywać?

NOWOŚĆ! W jaki sposób będą funkcjonować nowe zezwolenia krótkoterminowe i sezonowe na pracę?

NOWOŚĆ! Kiedy będzie możliwe zatrudnienie obywatela Ukrainy na rok, za pomocą nowych zezwoleń krótkoterminowych?

NOWOŚĆ! Nowe formularze

NOWOŚĆ! Koniec z niejednoznacznymi przepisami dotyczącymi pracy na podstawie stempla w paszporcie

NOWOŚĆ! Ułatwienia dla zatrudniających na umowę o pracę.

NOWOŚĆ! Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej

NOWOŚĆ! Kryteria szczegółowe w poszczególnych województwach (brak testu rynku pracy)

NOWOŚĆ!  Zmiany zasad wydawania pozostałych zezwoleń na pracę (A, B, C, D, E)

Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę

Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów

Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie będzie miał obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

Nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2017r

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy.

Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?

Jakie koszty ponosi pracodawca zatrudniający obcokrajowca w Polsce?

Kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?

W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?

Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?

Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?

Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?

Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?

Kiedy mimo świadczenia pracy w Polsce nie jest wymagane pozwolenia na pracę?

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

04 - 04 marzecKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]