Organizacja czasu pracy - szkolenie w formie zamkniętej

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które:
 • czują, że nie radzą sobie z zadaniami, które wykonują pod presją czasu
 • marzą o tym, by stać się osobą sumienną, punktualną i systematyczną
 • chcą zacząć się w końcu na bieżąco wyrabiać z terminami lub choćby złapać wytchnienie w życiu prywatnym i zawodowym
 • pragną opanować zasady i techniki skutecznego planowania i priorytetyzowania prowadzonych projektów
 • chcą nauczyć się, jak wzbudzać w sobie motywację do wykonywania trudnych i nieprzyjemnych zadań
W TOKU SZKOLENIA UCZESTNIK NAUCZY SIĘ:
 
 • planować zadania i zarządzać czasem w sposób, który podniesie jego wydajność w pracy i życiu pozazawodowym
 • skutecznie radzić sobie z napięciem i stresem w czasie pracy
 • asertywnie odpowiadać na dystraktory, utrudniające koncentrację lub przyczyniające się do marnotrawienia czasu
 • redukować sytuacje, w których czynniki zewnętrzne uniemożliwiają logiczne myślenie i wykonywanie zadań na czas
 • podejmować – w razie potrzeby – efektywne działania zapobiegawcze
   
CEL SZKOLENIA
 
Głównym celem warsztatu jest prezentacja zasad i technik zarządzania czasem i organizacji pracy oraz technik i sposobów motywowania samego siebie do realizacji wyznaczonych zadań w określonym czasie. Szkolenie składa się z części teoretycznej (ok. 40 proc czasu) i warsztatu praktycznego, którego celem jest szybkie przećwiczenie wprowadzonych w trakcie szkolenia technik działania i sposobów radzenia sobie z problemami ze wspomnianego zakresu.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
Psychologia zarządzania czasem
 • bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • programowanie swoich przyszłych zachowań - projektowanie mentalne
 • idea zarządzania czasem wg S. Covey'a
 • osobowość typu "A"
   
Analiza dotychczasowego sposobu organizowania czasu
 
 • moje aktywności w ciągu dnia – na co poświęcam najwięcej czasu, na co go marnotrawię, z czym się nie wyrabiam, z jakimi zadaniami i aktywnościami mam problemy
 • określenie warunków idealnych: co chciałbym zmienić w moim planowaniu zadań i sposobie pracy
 • motywacja – czego mi brakuje, by motywować się do właściwego zarządzania zadaniami i ich realizacją
   
Co jest dla ciebie naprawdę ważne? Jak ustalać swoje priorytety?
 
 • hierarchia potrzeb wg A. Maslowa
 • zasada Pareto - 20/80
 • metoda ABC
 • matryca Eisenhowera
 
Warunki operacyjności celów. Jak poprawnie formułować swoje cele?
Sztuka planowania działań długoterminowych i krótkoterminowych
 
 • strategia Vonneguta
 • metoda Gantta
 • metoda ALPEN
   
Bariery utrudniające efektywne wykorzystanie czasu w pracy
 
 • organizacja stanowiska pracy
 • jak odkryć i wyeliminować "pożeraczy czasu"
 • jak wykorzystać wykres "krzywej zakłóceń" dnia
 • analiza "spraw wpływających" i umiejętność ich katalogowania
 • zasady i reguły delegowania zadań
Styl życia sprzyjający zarządzaniem sobą w czasie

 • jak wykorzystać swój "zegar biologiczny"
 • nawyk dbania o zdrowie i kształtowania tężyzny fizycznej
 • nowoczesne strategie uczenia się; techniki szybkiego i skutecznego przyswajania informacji (szybkie czytanie, techniki pamięciowe, mapy myśli)
 • jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł? - organizacja jednostek pracy umysłowej, przerwy
   
Stres i jego wpływ na wykonanie zadania
 
 • praca pod presją czasu – wpływ adrenaliny na szybkość i jakość wykonania zadania
 • stres zbyt niski, zbyt wysoki i optymalny – klasyfikacja w odniesieniu do osobowości człowieka i charakteru wykonywanej pracy
 • pozytywne i negatywne skutki stresu
 • przyczyny stresu w życiu zawodowym: terminy, niepewność jutra, emocje
 • pozazadaniowe stresory w pracy – jak sobie z nimi radzić
 • asertywność – jak nie tracić czasu na nieważne rzeczy, o które proszą nas inni i nie stresować się odmawianiem
 
Konflikty, ich wpływ na gospodarowanie czasem i metody ich rozwiązywania
 
 • trudne sytuacje międzyludzkie a zarządzanie czasem – jak godzić jedno z drugim
 • trudności i konflikty z rozmówcą oraz sposoby ich rozładowania
 • koło konfliktów i metody konstruktywnej mediacji
Sytuacje specjalne

 • zarządzanie czasem w warunkach kryzysowych
 • organizacja czasu w trakcie spotkania roboczego. Rola agendy.

SYLWETKA TRENERA

Agnieszka D.

Magister psychologii, certyfikowany trener. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach, która jako jedna z nielicznych w Polsce spełnia warunki kursu trenerskiego uznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Już ponad 5000 godzin spędziła z uczestnikami szkoleń. Specjalistka z zakresu zarządzania relacjami, komunikacji interpersonalnej, motywowania pracowników, rozwoju umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnego prowadzenia rozmów z klientami, komunikacji z klientami, asertywności.
 
Klinicznie pracuje z pacjentami.
 
Jako trener biznesu pracuje z szeroką grupą odbiorców, zarówno z klientami indywidualnymi, pracownikami średniego jak i wyższego szczebla firm o różnorodnym profilu.
 
W zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich specjalizuje się w obszarze budowania i zarządzania zespołem, motywowaniem pracowników oraz sporządzaniem profili kompetencyjnych pracowników.
 
W swojej pracy szkoleniowej specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej i asertywności, profesjonalnej obsługi klienta, efektywnej sprzedaży, sztuki negocjacji handlowych, zarządzania czasem i stresem.
 
W swojej pracy ceni rzetelność i oryginalność, wykorzystuje autorskie metody pracy pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy           w praktyczny sposób. Dzięki temu szkolenia zawsze oceniane są na najwyższą ocenę. Uczestnicy cenią sobie indywidualny sposób podejścia oraz bardzo praktyczną wiedzę w tematach prowadzonych szkoleń. 
 
Szkolenia przeprowadzała między innymi dla ZUS-ów, Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin, ING Bank Śląski, WARTA S.A., banki spółdzielcze oraz dla wielu innych firm z dziedzin produkcyjnych, spożywczych itp. Szkoliła następujące jednostki ZUS: Białystok, Częstochowa, Nowy Sącz, Radom.
 
Wszystkie szkolenia zostały ocenione na bardzo dobrym poziomie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 szkolenie w formie zamkniętej

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]