TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM


Stres w miejscu pracy jest wynikiem przeciążenia fizycznego, a przede wszystkim psychicznego. W konsekwencji prowadzi on do powstania wypalenia zawodowego. Na wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających intensywnych kontaktów interpersonalnych.
 
W obecnych realiach pracownik nie powinien pozostawać sam ze swoimi problemami. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu leży w kwestii zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Proponowane szkolenie ma na celu nie tylko poszerzenie świadomości z zakresu problematyki stresu i wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim zapoznanie uczestników z technikami ich neutralizacji.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników w okresie trwania szkolenia umiejętności z zakresu technik neutralizujących stres i wypalenie zawodowe.


PROGRAM SZKOLENIA


STRES I JEGO ŹRÓDŁA W MIEJSCU PRACY
 • Mechanizmy powstawania stresu
 • Mechanizmy podtrzymujące
 • Strategie radzenia sobie ze stresem
 • Własne wzorce zachowania w sytuacji stresowej

CZYM JEST STRES I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ
 • Podstawowe założenia
 • Model powstawania emocji
 • Identyfikacja negatywnych myśli
 • Kontrola nad emocjami w miejscu pracy
 • Asertywne postawy jako wsparcie w walce ze stresem

TECHNIKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • MBSR – wybrane elementy
 • Wyobraźnia a zamartwianie
 • Zdrowa semantyka
 • Szybkie techniki relaksacyjne w miejscu pracy


ZAPOBIEGANIE I RADZENIE SOBIE Z WYPALENIEM ZAWODOWYM
 • Wprowadzenie pojęcia wypalenia zawodowego
 • Mechanizmy podtrzymujące wypalenie zawodowe
 • Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym
 • Autodiagnoza

PSYCHOLOGICZNY ZESPÓŁ OBJAWÓW WYPALENIA ZAWODOWEGO
 • Fazy i objawy wypalenia zawodowego
 • Czynniki ryzyka
 • Wpływ relacji interpersonalnych na wypalenie

TRZY WYMIARY WYPALENIA
 • Wymiar wypalenia związany z samooceną
 • Depersonalizacja
 • Poczucie braku kompetencji oraz spadku osiągnięć i produktywności w pracy

WYPALENIE ZAWODOWE – Techniki radzenia sobie
 • Planowanie
 • Praca z własnymi przekonaniami
 • Motywacja
 • Zdrowa semantyka
 • Stres w miejscu pracy
       
W programie szkolenia zostanie zastosowany najpopularniejszy na świecie program redukcji stresu MBSR.

MBSR – czyli redukcja stresu w oparciu o rozwój uważności - jest programem opracowanym przez Jona Kabat-Zinna, neurobiologa z University of Massachusetts. Od 1979 roku program jest weryfikowany i doskonalony w ośrodkach badawczych na całym świecie. Metodyka wypracowana przez Jona Kabat-Zinna oparta jest na świeckich technikach medytacyjnych. Z biegiem lat, medytacje „uważnościowe” znajdują coraz szersze zastosowanie. Praktyka uważności wprowadzana jest również w obszarze biznesu, w programach rozwojowych wielu międzynarodowych organizacji. Obecnie, zajęcia z uważności prowadzą światowe korporacje, firmy technologiczne, szkoły, oraz szpitale i kliniki zdrowia.

SYLWETKA TRENERA

Monika Ł.

- psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego.
 

Trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistego. Autorka różnych programów szkoleniowych i rozwojowych.
Wdraża systemy rozwoju pracowników w organizacjach. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, negocjacji, zarządzania czasem, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i emocjami dla dorosłych na wszystkich szczeblach rozwoju osobistego i zawodowego. Szkoli również pracowników organizacji z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych.

Na co dzień współpracuje z firmami i organizacjami wspomagając rozwój osobisty i zawodowy ich pracowników. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje metody łączące psychologię i coaching biznesowy. Jest psychologiem praktykiem, dzięki temu lepiej rozumie  potrzeby managerów, pracowników i właścicieli firm.

Certyfikowany terapeuta terapii simontonowskiej. Ukończyła szkolenie z „Pracy z osobami w żałobie” oraz kurs „Współpracy z Rodzinami – Interwencja Kryzysowa”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, gdzie ukończyła kurs doskonalący z zakresu psychoonkologii u prof. dr hab. Krystyny de Walden-Gałuszko. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji psychologicznych i psychoonkologicznych.
Ukończyła szkolenie terapii poznawczo –behawioralnej osób dorosłych w CTPB w Warszawie. Obecnie w trakcie szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), gdzie ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej.

Nauczyciel MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) w trakcie szkolenia prowadzonego przez Polski Instytut Mindfulness POLIM oraz The Institute for Mindfulness Based Approaches (IMA) z siedzibą w Bedburgu (Niemcy).

Prowadzi szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania – (wg Maxie C. Maultsby’ego, Jr., – Rational Behavior Therapy; RBT) dla psychologów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, coachów, trenerów, pracowników socjalnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Psychologia jest jej pasją. Dlatego też wciąż poszukuje nowości w tym obszarze, wykorzystując je później w swojej codziennej pracy. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że metody i narzędzia wykorzystywane podczas szkoleń są na najwyższym światowym poziomie.


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]