ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - szkolenie w formie zamkniętej

ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
 
ZNACZENIE CZASU W PRACY - PO CO ZARZĄDZAĆ CZASEM? 
 • Czas jako źródło sukcesu lub porażki
 • Indywidualne znaczenie czasu
 • Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”
 • Własny katalog "pożeraczy" czasu i sposoby "oswajania" ich
PLANOWANIE PRACY SWOJEJ I PODWŁADNYCH
 • Inni ludzie jako „złodzieje czasu”
 1. przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu
 2. propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami
 3. asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi
 • Znaczenie planowania czasu w procesie pracy
 • Rola planowania w zarządzaniu czasem
ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE
 • Techniki ustalania priorytetów
 • Formułowanie i definiowanie celów
 • Metody szacowania czasu trwania zadań 
 • Korygowanie standardów estymacji
 • Średnia ważona
 • Ocena eksperta
 • Technika Delhi
 • Techniki Sieciowe
 • Sieci deterministyczne
 • CPM (metoda ścieżki krytycznej)
 • PERT
 • MPM
 • Sieci probabilistyczne
 • GERT
 • Zasada seryjności zadań
 • Zasady delegowania zadań
 • Ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności
 • Rejestr czasu 
 • Analiza zadań według zasady Eisenhowera
 • Zasada pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
 • Planowanie
 • Krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę? 
 • Zasady i techniki planowania 
 • Planowanie metodą alpen
 • Czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne 
 • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć 
 • Pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery) 
 • Kontrola 
 • Kontrola przebiegu pracy
 • Kontrola osiągniętych celów
 • Przegląd i ocena dnia (samokontrola)
RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Etapy podejmowania decyzji
 • Modele decyzyjne
 • Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji
BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI 
 • Intuicja i narastanie zaangażowania 
 • Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów
GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI 
 • Indywidualne podejmowanie decyzji 
 • Techniki kreatywności ułatwiające podejmowanie decyzji w zespole
 • Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji
 • Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji  
ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES
 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu
 • Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu
 1. utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem
 2. przyczyny zwlekania
 3. technika pozytywnego nastawienie
 
MECHANIZM POWSTAWANIA STRESU
 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 
OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU
 • Reakcje fizyczne 
 • Reakcje psychologiczne 
 • Zmiany w zachowaniu
TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH
 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM 
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji 
 • Identyfikowanie własnego wzorca 
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami
 • Rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
 • Wyrażanie emocji pozytywnych
 • Psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
 • Autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń 
 • Rodzaje oddechu
 • Praktyka świadomego oddechu
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Techniki relaksacyjne - „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu
ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE 
 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi 
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje 
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia 
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]