ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - szkolenie w formie zamkniętej

ZARZĄDZANIE CZASEM I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
 
ZNACZENIE CZASU W PRACY - PO CO ZARZĄDZAĆ CZASEM? 
 • Czas jako źródło sukcesu lub porażki
 • Indywidualne znaczenie czasu
 • Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu”
 • Własny katalog "pożeraczy" czasu i sposoby "oswajania" ich
PLANOWANIE PRACY SWOJEJ I PODWŁADNYCH
 • Inni ludzie jako „złodzieje czasu”
 1. przykłady sytuacji, w których inne osoby nie szanują naszego czasu
 2. propozycje sposobów radzenia sobie z takimi sytuacjami
 3. asertywność jako umiejętność konieczna w kontaktach z innymi ludźmi
 • Znaczenie planowania czasu w procesie pracy
 • Rola planowania w zarządzaniu czasem
ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE
 • Techniki ustalania priorytetów
 • Formułowanie i definiowanie celów
 • Metody szacowania czasu trwania zadań 
 • Korygowanie standardów estymacji
 • Średnia ważona
 • Ocena eksperta
 • Technika Delhi
 • Techniki Sieciowe
 • Sieci deterministyczne
 • CPM (metoda ścieżki krytycznej)
 • PERT
 • MPM
 • Sieci probabilistyczne
 • GERT
 • Zasada seryjności zadań
 • Zasady delegowania zadań
 • Ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności
 • Rejestr czasu 
 • Analiza zadań według zasady Eisenhowera
 • Zasada pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
 • Planowanie
 • Krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę? 
 • Zasady i techniki planowania 
 • Planowanie metodą alpen
 • Czas faktyczny i prognoza – porównania perspektywiczne 
 • Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć 
 • Pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery) 
 • Kontrola 
 • Kontrola przebiegu pracy
 • Kontrola osiągniętych celów
 • Przegląd i ocena dnia (samokontrola)
RACJONALNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Etapy podejmowania decyzji
 • Modele decyzyjne
 • Pewność, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji
BEHAWIORALNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI 
 • Intuicja i narastanie zaangażowania 
 • Umiejętność argumentowania i obrony własnych wyborów i poglądów
GRUPOWE A INDYWIDUALNE PODEJMOWANIE DECYZJI 
 • Indywidualne podejmowanie decyzji 
 • Techniki kreatywności ułatwiające podejmowanie decyzji w zespole
 • Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji
 • Zarządzanie procesami grupowego podejmowania decyzji  
ZARZĄDZANIE CZASEM A STRES
 • Źródła i przyczyny stresu wynikającego z braku czasu
 • Metody z obszaru zarządzania czasem redukujące poziom stresu
 1. utrzymywanie dyscypliny w zarządzaniu czasem
 2. przyczyny zwlekania
 3. technika pozytywnego nastawienie
 
MECHANIZM POWSTAWANIA STRESU
 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 
OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU
 • Reakcje fizyczne 
 • Reakcje psychologiczne 
 • Zmiany w zachowaniu
TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH
 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi
SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM 
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji 
 • Identyfikowanie własnego wzorca 
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami
 • Rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
 • Szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
 • Wyrażanie emocji pozytywnych
 • Psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
 • Autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń 
 • Rodzaje oddechu
 • Praktyka świadomego oddechu
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Techniki relaksacyjne - „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu
ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE 
 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi 
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje 
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia 
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji
 

SYLWETKA TRENERA

Piotr R.

Trener, coach, konsultant, negocjator i mówca motywacyjny.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation). Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań.
Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.
Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Szkolił między innymi przedstawicieli firm usługowo handlowych:
Alior Bank, Allianz Bank Polska, Accenture Sp. z o.o, Avon Cosmetics Polska, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Banku Spółdzielczy w Nowym Stawie, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Browar Okocim S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Dr Irena Eris, Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, FERRING PHARMACEUTICALS B.V., Grupa Żywiec S.A., Henkel, Lug Light Factory, Grupa L'Oréal, Microsoft, NESTLE POLSKA S.A., Operator ARP, Philip Morris Polska S.A., Proctor & Gamble, Renault Polska, ROSSMANN SDP Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction, Tesco Polska Sp. z o.o., TUI Poland Sp z o .o., Unilever Polska SA, Volkswagen Bank Polska.
Szkolił między innymi przedstawicieli takich firm produkcyjnych jak:
3M Poland Sp. z o.o, Alstom Power. Sp. z o. o., Antalis Poland Sp. z o.o, ArcelorMittal Poland S.A.,  Budimex S.A., BP Polska, Bruss Polska, Browar Okocim S.A., British American Tobacco Polska Trading, Ciech S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Danfoss Sp. z o.o., Dr Irena Eris, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA S.A., Grupa Selena FM S.A.,  Grupa Żywiec S.A., Henkel, Hochtief Polska Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., LUG S.A.  Michelin Polska S.A., Microsoft Sp. Z o.o., MICHELIN Polska, NESTLE POLSKA S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., PGNiG S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Philip Morris Polska S.A., Philips Lighting, Proctor & Gamble, Renault Polska, SKF Polska, Siemens, S&T Services Polska, Sandvik Mining and Construction, ThyssenKrupp Xervon Polska, UNIBEP S.A., Węglokoks S.A., VDS Chełm i innych.

Od wielu lat prowadzi również szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Sądownictwa,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie i wielu innych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]