Podstawowa pierwsza pomoc

PROGRAM SZKOLENIA


STAN PRAWNY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY


STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA
  • utrata przytomności, omdlenia
  • zatrzymanie krążenia i użycie defibrylatora AED
  • resuscytacja dziecka i niemowlęcia
  • zadławienia

OPARZENIA
  • termiczne
  • chemiczne

PORAŻENIA PRĄDEM

ATAKI EPILEPTYCZNE

SKALECZENIA (RANY CIĘTE, KŁUTE SZARPANE)

WYPADKI KOMUNIKACYJNE
  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • ewakuacja z pojazdów

USZKODZENIA KOŚCI I STAWÓW
  • złamania kończyn i kręgosłupa
  • zwichnięcia i skręcenie stawu

SYLWETKA TRENERA

Mgr. inż. pożarnictwa. Ukończył szkołę Główną Służb Ratowniczych, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Starszy kapitan dowódca zmiany w jednostce ratowniczo gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Prowadzi szkolenia wstępne i okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, oceny i dokumentacje ryzyka zawodowego w miejscach pracy, doradztwo i konsulting w zakresie BHP oraz PPOŻ, ekspertyzy, próbne ewakuacje, sporządzanie instrukcji, szkolenia i praktyczne zajęcia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiele, wiele innych. Oferuje szeroką gamę usług i ekspertyz w szeroko pojętym zakresie zagadnień BHP oraz PPOŻ

Swoją wiedzę teoretyczną opiera na ogromnym doświadczeniu praktycznym, zdobytym dzięki codziennej pracy w służbach ratunkowych takich jak Straż Pożarna czy też Pogotowie Ratunkowe.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]