Audytor wewnętrzny BRC IoP (wydanie 5)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w oparciu o wymagania Standardu BRC IoP

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, pragnących pełnić funkcję audytora wewnętrznego standardu BRC IoP

Szkolenie skierowane jest do
 • kandydatów na audytorów wewnętrznych BRC IoP
 • osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących materiały do kontaktu z żywnością, kosmetykami, itp.
 • kierowników i pracowników kontroli jakości
 • członków zespołu HACCP
 • absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
 • pracowników firm produkujących żywność, audytujących swoich dostawców, w celu poznania specyficznych wymagań stawianych  producentom opakowań
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania
  w oparciu o Standard BRC

PROGRAM SZKOLENIA
 • Przypomnienie wymagań Standardu BRC IoP – test
 • Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora
 • Proces przygotowania audytu wraz z ćwiczeniami
 • Proces przeprowadzenia audytu wraz z ćwiczeniami
 • Proces raportowania audytu wraz z ćwiczeniami
 • Omówienie działań poaudytowych
 • Działania korygujące – analiza przyczyn głównych wraz z ćwiczeniami
 • Omówienie najczęstszych problemów związanych z audytami w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja podczas audytu
 • Egzamin pisemny

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]