Obrona żywności. Food defence

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie Obrony żywności

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie niezbędnych działań wynikających z Obrony żywności

Szkolenie skierowane jest do
 • osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach
 • kierowników i pracowników kontroli jakości
 • członków zespołu HACCP
 • absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów
 • pracowników firm produkujących żywność,  oraz Inspekcji nadzorujących
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania
 • pracowników firm dostarczających produkty do sieci handlowych
 • pracowników firm posiadających w szczególności certyfikaty IFS Food, FSSC 22000 oraz BRC Food, a także firm wdrażających wymagania wymienionych standardów

PROGRAM SZKOLENIA
 • Co to jest Food Defense?
 • Ocena ryzyka narażenia przedsiębiorstwa na atak dla: wyrobu, lokalizacji i rodzaju biznesu – ćwiczenie
 • Profil atakującego
 • Różne podejścia do obrony żywności: m.in. Plan Obrony żywności wg. FSMA (The US Food Safety Modernization Act), PAS 96:2014 - podejście Brytyjskie
 • Wymagania IFS Food w zakresie Obrony żywności
 • BRC Food wydanie 7 a Obrona żywności
 • Analiza ryzyka wg TACCP, VACCP oraz System CARVER – jaką metodę zastosować?   
 • Identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka na wybranych przykładach – ćwiczenia
 • Środki bezpieczeństwa
 1. zewnętrzne, m.in. fizyczna ochrona, przesyłki i korespondencja
 2. wewnętrzne, m.in. fizyczne zabezpieczenie produkcji oraz obszarów magazynowych
 3. surowce, woda, bezpieczeństwo informacji
 4. ludzie, m.in. pracownicy i goście
 • Plany w nagłych wypadkach (scenariusze) – ćwiczenie
 • Najczęstsze pytania audytowe w zakresie Obrony żywności

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]