Standard IFS Food (wydanie 6)

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań IFS Food

Przeznaczenie szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Standardu IFS

Szkolenie skierowane jest do
 • osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach
 • kierowników i pracowników kontroli jakości
 • członków zespołu HACCP
 • absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
 • pracowników firm produkujących żywność,  oraz Inspekcji nadzorujących
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania
  w oparciu o Standard IFS

PROGRAM SZKOLENIA
 • Podstawowe definicje, pojęcie IFS
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE
 • Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg IFS
 • Systemu zarządzania jakością wg IFS – powiązanie z ISO 9001 i/lub ISO 22000
 • Wymagania KO (knock out)
 • Wymagania Standardu
 • Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja IFS
 • Procedura certyfikacji – odstępstwa a niezgodności, zasady ustalania terminów kolejnych audytów
 • Procedura certyfikacji
 • Ćwiczenia praktyczne

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]