System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2005

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu HACCP wg ISO 22000

PRZEZNACZENIE SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Normy ISO 22000

Szkolenie skierowane jest do
 • osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP w przedsiębiorstwach
 • kierowników i pracowników kontroli jakości
 • członków zespołu HACCP
 • absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów
 • pracowników firm produkujących żywność, dystrybutorów, hurtowników, producentów opakowań oraz Inspekcji nadzorujących
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania
  w oparciu o normę ISO 22000


PROGRAM SZKOLENIA
 • Podstawowe pojęcia dotyczące  bezpieczeństwa żywności
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE
 • System HACCP jako system zarządzania
 • System HACCP jako podstawa wdrożenia innych standardów – wymagania sieci handlowych BRC Food i IFS Food
 • Geneza Norm serii ISO 22000
 • Programy wstępne i Operacyjne programy  wstępne – odniesienie do  GMP, GHP
 • Systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP wg Normy ISO 22000)
 • Wymagana dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności – procedury, instrukcje, zapisy itd.
 • Wymagania systemowe:  m.in. komunikacja zewnętrzną, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp
 • Wdrażanie i certyfikację systemu wg normy ISO 22000
 • Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu systemów zarządzania
 • Wstęp do FSSC 22000
 • Ćwiczenia praktyczne

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]