Wymagania FSSC 22000 dla producentów opakowań

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie systemu wymagań ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4 (wcześniej PAS 223)

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Normy ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4

Szkolenie skierowane jest do
 • osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami zarządzania w zakładach produkujących materiały do kontaktu: z żywnością, kosmetykami, itp.
 • kierowników i pracowników kontroli jakości
 • członków zespołu HACCP
 • absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów
 • pracowników firm produkujących żywność, dystrybutorów, hurtowników, producentów opakowań oraz Inspekcji nadzorujących
 • osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania
  w oparciu o normę ISO 22000 oraz ISO/TS 22002-4
 • pracowników firm posiadających certyfikat FSSC 22000  a także firm wdrażających wymagania niniejszego standardu
PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe pojęcia dotyczące  bezpieczeństwa żywności
 • Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością w Polsce i UE, bezpieczeństwa
 • System HACCP jako system zarządzania
 • System HACCP jako podstawa wdrożenia innych standardów – wymagania sieci handlowych BRC Food i IFS Food
 • Geneza Norm serii ISO 22000 oraz schematu FSSC 22000
 • Programy wstępne wg. ISO/TS 22002-1, w tym m.in.
 1. Konstrukcja budynków
 2. Media – powietrze, woda, energia
 3. Usuwanie odpadów
 4. Urządzenia, maszyny i instalacje
 5. Zakupy, ocena dostawców i usługodawców 
 6. Higiena maszyn, urządzeń i pomieszczeń
 7. Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym  
 8. DDD
 9. Higiena personelu
 10. Wycofanie wyrobów
 11. Obrona żywności
 • Ćwiczenie – ocena stanu wdrożenia programów wstępnych na podstawie zdjęć
 • Systemu HACCP (7 zasad systemu HACCP wg Normy ISO 22000)
 • Wymagana dokumentacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności – procedury, instrukcje, zapisy itd.,
 • Wymagania systemowe:  m.in. komunikacja zewnętrzną, przegląd zarządzania, walidacja, weryfikacja, korekty, działania korygujące itp.
 • Procedura certyfikacji wg. wersji 4 FSSC 22000
 • Ćwiczenia praktyczne


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]