Nowe wymagania dla branży automotive - specyfikacja techniczna IATF 16949:2016

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy w zakresie oczekiwań OEM w ujęciu IATF 16949,
Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji,
Poznanie wymagań dotyczących zarządzania procesowego oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z ich wymaganiami IATF 16949:2016PROGRAM SZKOLENIA


Część I
Ewolucja specyfikacji technicznej IATF 16949

Część II

Wprowadzenie do normy IATF 16949:2016 – zasady certyfikacji i procedura przejścia  z ISO TS 16949:2009 na nowe wydanie IATF 16949:2016. Wpływ zmian na proces certyfikacji.

Część III
Nowe definicje w specyfikacji technicznej IATF 16949:2016

Część IV
Kontekst organizacji
ISO 9001 – omówienie kontekstu organizacji, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością, podejście procesowe
IATF 16949:2016 – rozwinięcie zagadnień ISO 9001 wraz z omówieniem zgodności wyrobów i procesów, bezpieczeństwa wyrobów

Część V

Przywództwo
ISO 9001 – omówienie przywództwa i zaangażowanie, polityki jakości, zagadnienia dotyczące ról, odpowiedzialności i uprawnień w organizacji.
IATF 16949:2016 – rozwija powyższe z zagadnienia z uszczegółowieniem w zakresie odpowiedzialności

Część VI
Planowanie
ISO 9001 - ryzyka i szanse, cele jakościowe i ich realizacja, planowanie zmian.
IATF 16949:2016 – dodaje informacje na temat analizy ryzyka, działań zapobiegawczych, planów awaryjnych

Część VII
Wsparcie
ISO 9001  - omawia tematy związane z zasobami, kompetencjami, świadomością, komunikacją, udokumentowanymi informacjami.
IATF 16949:2016 – wprowadza uszczegółowienie wymagań z zakresu infrastruktury, omówienie wymagań MSA oraz  wymagań dotyczących spójności pomiarowej, wskazuje na wymagania dotyczące laboratoriów wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnia temat w zakresie kompetencji szczególnie audytorów pierwszej i drugiej strony oraz wymagań w zakresie dokumentacji, w szczególności specyfikacji technicznych.

Część VIII
Działania operacyjne
ISO 9001 – omawia planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, przedstawia wymagania dotyczące wyrobów i usług projektowanie i rozwój wyrobów i usług, wskazuje wytyczne w zakresie nadzoru nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz oraz produkcji i dostarczania usługi, omawia zagadnienia zwolnienia wyrobów i usług oraz  nadzoru nad niezgodnymi wyjściami.
IATF 16949:2016 – poza powyższymi zagadnieniami zwraca uwagę na  poufność, analizę wykonalności, precyzyjnie uszczegóławia proces projektowania wyrobu lub procesu, szeroko omawia zagadnienia związane z dostawcami i zakupami; w zakresie produkcji precyzuje wymagania dotyczące planów kontroli, instrukcji, uszczegóławia TMP, dyktuje wymagania w zakresie narzędzi oprzyrządowania produkcyjnego, identyfikacji i identyfikowalności, kontroli wyrobu

Część IX
Ocena efektów działania
ISO 9001- monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audit wewnętrzny i wymagania wobec audytorów, przegląd zarządzania.
IATF 16949:2016  - uszczegóławia tematykę audytów, wprowadzając audyt procesu i wyrobu, monitorowania oraz samego przeglądu zarzadzania

Część X

Doskonalenie
ISO 9001 – omawia niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie.
IATF 16949:2016   - w tym punkcie wskazuje się szczególnie na narzędzia rozwiazywania problemów, error-proofing, gwarancje, reklamacje

Część XI
Wpływ zmian na proces certyfikacji/re certyfikacji

Część XII
Procedura przejścia z ISO TS 16949:2009 na nowe wydanie IATF 16949:2016

Część XIII
Omówienie wymagań certyfikacji na zgodność z IATF 16949:2016

Podsumowanie szkolenia
 


SYLWETKA TRENERA

Katarzyna P.

Absolwentka Akademii Techniczno – Humanistycznej – Specjalizacja Zarządzanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
Tytuł: magister inżynier zarządzania – specjalista d.s. jakości. Ukończyła studia podyplomowe we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii z tytułem pełnomocnik ds. ISO.
Obecnie Kierownik kontroli jakości w firmie produkcyjnej dostarczającej podzespoły do branży Automotive. Współpracuje z Jednostką Certyfikującą, jako Audytor Wiodący w zakresie systemów ISO 9001, ISO 14001.  Współuczestniczy i prowadzi audyty oraz poszerza uprawnienia jako audytor jednostki certyfikującej w zakresie oceny systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. Jest w trakcie zdobywania uprawnień na audytora Jednostki Certyfikującej w zakresie ISO/TS 16949. Aktywnie wdraża systemy zarządzania w firmach produkcyjnych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia wprowadzające, doskonalące, zaawansowane głównie w branży Automotive, jak i również w innych branżach.
Szkolenia obejmują następującą tematykę:
•    ISO/TS 16949,
•    ISO 9001,
•    ISO 14001
•    PN-N 18001 / OHSAS 18001,
•    APQP, PPAP
•    SPC, MSA
•    FMEA
•    Wymagania FCA
•    Wymagania VW – Formel Q
•    VDA 2, VDA 6.1, VDA 6.3, VDA 6.5
•    szkolenia z zakresu narzędzi jakościowych
•    szkolenia dla audytorów wewnętrznych, pełnomocników, specjalistów z zakresu SZJ.
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]