Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS >>

CEL SZKOLENIA

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP PN-N 18001/BS OHSAS 18001.

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na auditorów wewnętrznych, inspektorów i specjalistów bhp, pracowników działów bhp, kierownictwa średniego szczebla.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • uruchomienia działań związanych z przygotowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • planowania, przygotowania i realizowania auditów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

PROGRAM SZKOLENIA

 • Systemowe podejście do bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wymagania prawne z zakresu BHP
 • Omówienie wymagań norm OHSAS 18001 / PN 18001
 • Dentyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
 • Wytyczne dotyczące audytowania - wymagania normy ISO 19011
 • Planowanie auditów wewnętrznych
 • Przygotowanie do auditu
 • Prowadzenie działań auditowych
 • Dokumentowanie i raportowanie auditu
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

16 - 17 majPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]