Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią w oparciu o normę ISO 50001

Przedmiot szkolenia

Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej.  Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem jest System Zarządzania Energią - podstawa systemowa dla systematycznego zarządzania energią. System ten zarówno wzmacniając efektywność energetyczną, może obniżyć koszty i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych zapewniając Państwu przewagę konkurencyjną.

ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.

Standard określa wymagania dotyczące SZE w celu umożliwienia Państwa organizacji rozwoju i wdrożenia odpowiedniej polityki, określenia istotnych obszarów zużycia energii i określenia planów redukcji.

System Zarządzania Energią wg. ISO 50001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne. Jest szczególnie istotny w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych.

Korzystanie z ISO 50001 jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako:
 • Zmniejszenie kosztów zużycia energii poprzez uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii.
 • Poprawa efektywności firmy
 • Zwiększenie wydajności poprzez określenie rozwiązań technologicznych oraz wpływ na zmianę zachowań członów organizacji w celu zmniejszenia zużycia energii.
 • Zgodność z wymogami prawnymi
 • Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych
 • Spełnienie oczekiwań interesariuszy a także wszelkich nałożonych wymogów zarówno teraz jak i w przyszłości.
 • Zabezpieczenie dostaw energii
 • Umożliwia zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz zidentyfikować obszary organizacji najbardziej na nie narażone.

Grupa docelowa

Szkolenie zostało zaprojektowane dla:
 • Menedżerów planujących wdrożyć System w swojej firmie
 • Pełnomocników Zarządu ds. Systemów Zarządzania
 • Kandydatów dla audytorów SZE
 • Pracowników działów zajmujących się systemami zarządzania
 • Menedżerów działów utrzymania ruchu

Metodyka szkolenia
 • wykład
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
 • studium przypadku (case studies)


Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • praktycznych aspektów zarządzania energią w Firmie
 • znajomości wymagań normy ISO 50001
 • audytów wewnętrznych SZE

Program szkolenia:

WPROWADENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W FIRMIE
 • Wymagania prawne związane z użytkowaniem i zużyciem energii oraz efektywnością energetyczną - przegląd oceny zgodności
 • Przegląd energetyczny jako źródło informacji o procesach, obiektach, instalacjach i urządzeniach mających znaczący wpływ na zużycie energii - metodologia i kryteria oceny


SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ WG NORMY ISO 50001:2011
 • Polityka energetyczna
 • Przegląd energetyczny
 • Wymagania i dokumentowanie systemu zarządzania energią.
 • Sprawozdawczość w systemie zarządzania energią
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Przegląd zarządzania systemu zarządzania energią

OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ-AUDITY WEWNĘTRZNE
 • Zasady auditowania
 • Zarządzanie programami auditów
 • Dokumentowanie auditów
 • Dobór i ocena kompetencji auditorów wewnętrznych
 • Działania poauditowe

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

08 - 09 kwiecieńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]