System zarządzania energią zgodny z PN-EN ISO 50001

 PROGRAM  SZKOLENIA
1. Dyrektywy związane z użytkowaniem energii i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z zakresu zarządzania energią
2. Ocena użytkowania i zużycia energii:
 • Audyt energetyczny
 • Przegląd energetyczny
 • Ocena efektywności energetycznej
 • Przykłady praktyczne
 • Ćwiczenia
3. Wymagania PN-EN ISO 50001 dotyczące planowania:
 • Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
 • Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. 
 • Planowanie oceny efektów podjętych działań
 • Przykłady praktyczne
 • Ćwiczenia
4. Wdrażanie działań wynikających z wymagań PN-EN ISO 50001:
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość pracowników
  • komunikacja
  • dokumentacja
  • sterowanie operacyjne
  • planowanie, projektowanie
  • zakupy produktów, sprzętu i energii
  • przykłady praktyczne
  • ćwiczenia
5. Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii:
 • monitorowanie, pomiary i analizy
 • ocena zgodności z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami – potwierdzenie w realizowanych procesach
 • audit wewnętrzny systemu zarządzania energią
 • niezgodności, korekta, działania korygujące i działania zapobiegawcze
 • kontrola zapisów
6. Przegląd systemu zarządzania. Integracja z innymi systemami zarządzania. Podsumowanie szkolenia
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]