Zarządzanie energią - Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z zakupem, użytkowaniem i zużyciem energii

PROGRAM  SZKOLENIA

1. Potwierdzanie zgodności z wymaganiami – wprowadzenie
2. Regulacje międzynarodowe związane z nowelizacją Prawa energetycznego i innych ustaw dotyczących zarządzania energią.  
3. Dyrektywy UE dotyczące zarządzania energią.
4. Wymagania prawne obowiązujące w Polsce w zakresie zarządzania energią:
 • Najważniejsze ustawy,
 • Rozporządzenia wykonawcze,
 • Zapisy w umowach dotyczących zakupu i dystrybucji mediów energetycznych.
5. Potwierdzenie zgodności z wymaganiami prawnymi:
 • Pomiary,
 • Protokoły kontrolne,
 • Uprawnienia pracowników,
 • Inne.
6. Odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami prawnymi:
 • Obowiązki zarządzających firmą,
 • Realizacja faktycznych obowiązków,
 • Monitorowanie zgodności z wymaganiami.
7. Inne wymagania istotne dla zarządzania energią, wpływ wynikający z kontraktów dotyczących:
 • Dostaw surowców,
 • Realizacji usług zlecanych firmom zewnętrznym,
 • Dostaw wyrobów do Klienta,
 • Innych, specyficznych dla przykładowych branż.
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]