ISO 9001:2015 DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI DO NOWEJ NORMY

PROGRAM SZKOLENIA

NORMA ISO 9001 PODSTAWĄ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. OGÓLNE WYMAGANIA NORMY

ISO 9001:2008, A ISO 9001:2015 – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I OKRES PRZEJŚCIOWY

ZARZĄDZANIA PROCESOWE I CYKL PDCA. DEFINIOWANIE PROCESU, MAPA PROCESÓW, ZARZĄDZANIE PROCESOWE W PRAKTYCE

KONTEKST ORGANIZACJI. ZAKRES SYSTEMU, IDENTYFIKOWANIE STRON ZAINTERESOWANYCH I ICH POTRZEB

ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA W BUDOWĘ I ROZWÓJ SZJ. USTALENIE I OPRACOWANIE POLITYKI JAKOŚCI

RYZYKA I SZANSE WEDŁUG ISO 9001:2015 – IDENTYFIKACJA I OCENA. CELE JAKOŚCI – USTALANIE I ROZLICZANIE CELÓW. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W SYSTEMIE

ZARZĄDZANIE KADRAMI: ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI, KOMPETENCJE I SZKOLENIA, KOMUNIKACJA ZE STRONAMI ZAINTERESOWANYMI. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRACY – ZAPEWNIENIE I NADZÓR W SZJ

UDOKUMENTOWANA INFORMACJA CZYLI NOWE PODEJŚCIE DO DOKUMENTACJI I ZAPISÓW. OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW

PLANOWANIE I KONTROLA PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WYROBY LUB USŁUG

PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ WYROBÓW I USŁUG

KONTROLA PROCESÓW ZLECONYCH NA ZEWNĄTRZ

PRODUKCJA I ŚWIADCZENIE USŁUGI ZGODNIE Z ISO 9001:2015

ZWOLNIENIE WYROBÓW LUB USŁUG I KONTROLA NIEZGODNOŚCI WYROBÓW LUB USŁUG

POMIARY W SZJ: ZADOWOLENIE KLIENTA, ANALIZA DANYCH, AUDYTY WEWNĘTRZNE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE W SYSTEMIE. PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA I CIĄGŁE DOSKONALENIE

JAK DOSTOSOWAĆ OBECNY SYSTEM ISO 9001:2008 DO ISO 9001:2015? DYSKUSJA I WNIOSKI

JAK AUDITOWAĆ WG. NOWEJ NORMY?

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]