Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym i wzorującym wg ISO/IEC 17025

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Uczestnik zdobędzie informacje na temat prowadzenia auditów i interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Uczestnik nauczy się tworzenia programu auditów i pozna kryteria auditów wewnętrznych oraz techniki ich prowadzenia
 • Szkolenie w formie warsztatu oraz dyskusji (wymiana doświadczeń z pozostałymi Uczestnikami szkolenia)

ADRESACI SZKOLENIA

 • Auditorzy wewnętrzni
 • osoby zarządzające Auditami
 • osoby, które chcą pogłebić lub zdobyć wiedzę na temat prowadzenia auditów wewnętrznych


PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • ISO 17025 – wymagania dotyczące zarządzania
 • ISO 17025 – wymagania techniczne
 • Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium
 • Wytyczne do audytowania wg Normy ISO 19011 - podstawa do prowadzenia audytów
  • Proces auditu
  • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z auditowaniem,
  • Rodzaje auditów
  • Metody auditowania
  • Obowiązki auditora
  • Wymagania dotyczące auditora
  • Etyka auditora
  • Przygotowanie do przeprowadzenia w praktyce auditów wewnętrznych:
  • zasady auditowania
   • planowanie i przygotowanie auditu,
   • zbieranie i analizowanie dowodów auditowych,
   • raportowanie auditów,
   • organizacja i zarządzanie auditem

SYLWETKA TRENERA

Jarosław W.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej (tytuł mgr inż. studiów dziennych wydział mechaniki) oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (inżynier jakości), ekspert w zakresie pomiarów wielkości fizycznych w laboratoriach i w procesach wytwarzania. Właściciel laboratorium badawczego i wzorcującego w Mysłowicach. Auditor systemów zarządzania w laboratoriach wg ISO 17025. Specjalista w dziedzinie metrologii i pomiarów geometrii wyrobów oraz wzorcowania przyrządów do pomiarów wielkości fizycznych.
Jego motto: „wszystko można zmierzyć - jeśli dzisiaj właściwość jest niemierzalna, to na pewno będzie jutro”.  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]